Mūžiglītība

Atpakaļ
04.11.2019

“Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi” (16 st.)

Nodarbību plānojums (Liepāja, 14.12.2019. – 18.01.2020.)

 

Datums

Laiks

Nodarbības tēma

14.12.2019.

10:00 – 13:00

 

 

Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodes teorētiskie aspekti:

MFAD autori un tapšanas vēsture, uzbūve,

testēšanas nosacījumi un vispārīga instrukcija.

MFAD, pirmais dzīves gads:

standartizētais testa materiāls un attīstības skalas.

 

14:00 – 17:00

 

 

MFAD, otrais un trešais dzīves gads: standartizētais testa materiāls un attīstības skalas.

Izpētes rezultātu atzīmēšana attīstības formulāros, attīstības vecuma noteikšanas likumi.

Jautājumi un diskusijas.

24.12.2019. līdz 18.01.2020.

 

Patstāvīgais darbs - 1 bērna attīstības testēšana ar MFAD metodi.

18.01.2020.

 

 

10:00 – 13:00

 

 

Iegūto testēšanas rezultātu interpretācijas pamatprincipi:

izpētes rezultātu atzīmēšana attīstības formulāros, attīstības vecuma noteikšanas likumi (atkārtojums – tests), attīstības profils.

Praktiskie vingrinājumi – profilu izveidošana, izmantojot patstāvīgajā darbā iegūtos testēšanas rezultātus, izpētes gadījuma analīze.

 

14:00 – 17:00

 

 

Testa rezultātu apkopošana un dokumentēšana:

funkcionālo jomu attīstības stāvokļa tipiskāko profilu paraugi – to analīze, secinājumi un vēlamo terapeitisko vai preventīvo pasākumu indikāciju noteikšana, testa rezultātu atspoguļojums speciālista dokumentācijā.

Praktiskie vingrinājumi – bērna funkcionālo jomu attīstības profila interpretācija.

Ieteikumu sagatavošana, interpretējot iegūtos diagnostikas rezultātus:

interpretācijas specifika pirmreizējās un atkārtotās MFAD gadījumos.

Praktiskie vingrinājumi – atzinumu un ieteikumu izstrāde, balstoties uz izpētes gadījumu profila interpretācijas analīzi.

Noslēguma prezentācijas, jautājumi un diskusijas.

Pauzes, to ilgums un laiki pēc savstarpējas klausītāju grupas un lektoru vienošanās.

 

Programmas vadītāja: Gundega Tomele, gundega.tomele@liepu.lv

 

Programmas mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji, speciālās izglītības skolotāji, logopēdi, sociālie pedagogi u.c. speciālisti, kuru darbs saistīts ar agrīnā vecuma bērniem un bērnu ģimenēm.

 

Dalības maksa: 65 EUR

Pēc kursiem dalībnieki saņems apliecību.

Pieteikšanās līdz 1.decembrim, aizpildot anketu https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Sazināsimies ar katru personīgi e-pastā par maksāšanas kārtību.

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv