Mūžiglītība

Atpakaļ
03.10.2019

Piedāvājam programmu logopēdiem “Runas un valodas izpēte, traucējumu diagnostika un rezultātu atspoguļošana novērtēšanas ziņojumā” (8 st.)

Datums

Laiks

Nodarbības tēma

09.11.2019.

10:00 - 11:30

Runas un valodas attīstības izpēte un traucējumu diagnostika.

Datu ieguves veidi. Novērtēšanas forma – uz klientu orientēta, uz traucējumu orientēta, formāla, neformāla. Runas un valodas pārbaudes formas (skrīninga pārbaude, padziļinātā pārbaude, diferenciālā diagnostika). Padziļinātās runas un valodas pārbaudes saturs (pārskats). Diskusijas.

 

11:45 - 13:15

 

 

13:45 - 15:15

Novērtēšanas ziņojuma izstrāde.

Novērtēšanas atzinuma formas. Vispārīgās prasības novērtēšanas ziņojuma izstrādei. Novērtēšanas ziņojuma mērķis un uzdevumi. Novērtēšanas ziņojuma sadaļas (ievaddaļa, pārbaudes rezultātu apkopojums, datu interpretācija, secinājumi) un to saturs. Diskusijas.

 

15:30 - 17:00

Gadījuma analīze – atzinuma un logopēda rekomendāciju izstrāde (grupu darbs). Diskusijas. Pašnovērtējums.

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

Kursus vadīs Mg.sc.educ. Gundega Tomele

Dalības maksa: 32 EUR

Pēc kursiem dalībnieki saņems apliecību.

 

Pieteikšanās līdz 1.novembrim, aizpildot anketu https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Sazināsimies ar katru personīgi e-pastā par maksāšanas kārtību.

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv