Mūžiglītība

Atpakaļ
11.09.2019

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides aktuālo programmu piedāvājums 2019.gada rudens semestrī

Runas un valodas izpēte, traucējumu diagnostika un rezultātu atspoguļošana novērtēšanas ziņojumā

8 ak. st.

Programmas mērķauditorija:logopēdijas speciālisti

Dalības maksa: EUR 32,00

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 


 

Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

6 ak. st.

Programmas mērķauditorija: Skolotāji, logopēdi

Dalības maksa: EUR 25,00

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 


 

Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi

32 ak. st.

Programmas mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji, speciālās izglītības skolotāji, logopēdi, sociālie pedagogi u.c. speciālisti, kuru darbs saistīts ar agrīnā vecuma bērniem un bērnu ģimenēm.

Dalības maksa: EUR 110,00

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 


 

Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)

72 ak. st.

Programmas mērķauditorija: skolotāji logopēdi, logopēdi

Dalības maksa: Latvijas Logopēdu asociācijas biedriem EUR 160,00; pārējiem kursu dalībniekiem EUR 200,00.

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 


 

Zinātniski pētnieciskais darbs vidusskolā

36 ak. st.

Programmas mērķauditorija: Vispārizglītojošo skolu pedagogi (9.-12. kl.)

Dalības maksa: EUR 99,00

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 


 

Publiskā runa un mūsdienu tehnoloģijas

14 ak. st.

Programmas mērķauditorija: Vispārizglītojošo skolu pedagogi u.c. interesenti

Dalības maksa: EUR 58,00

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 


 

Pašorganizēts mācību process (1.-6.kl.)

6 ak. st.

Programmas mērķauditorija: Vispārizglītojošo skolu pedagogi u.c. interesenti

Dalības maksa: EUR 25,00

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 


 

Izglītības iestādes bibliotekārs

72 ak. st.

Programmas mērķauditorija: interesenti ar augstāko akadēmisko, augstāko profesionālo, vidējā speciālo, vidējo izglītību.

Dalības maksa: EUR 200,00

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts

 


 

Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)

80 ak. st.

Programmas mērķauditorija: Vispārējās pamatizglītības skolotāji un speciālās izglītības skolotāji, kas realizē vai plāno realizēt speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar valodas vai mācīšanās traucējumiem (izglītības programmu kodi 21015511, 21015611)

Dalības maksa: EUR 200,00

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts

 


 

Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem)

72 ak. st.

Programmas mērķauditorija: Vispārējās izglītības pedagogi, kuri īsteno vai plāno īstenot speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un/vai garīgās attīstības traucējumiem

Dalības maksa: EUR 200,00

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts

 


 

Pedagoģija

72 ak. st.

Programmas mērķauditorija: Jebkurš interesents ar vidējo izglītību un profesionālajā tālākizglītībā iegūtu kvalifikāciju vai profesionālo/akadēmisko augstāko izglītību, vai profesionālo vidējo izglītību, vai amatnieka kvalifikāciju(meistara līmenis attiecīgajā nozarē) bez pedagoģiskās izglītības.

Dalības maksa: EUR 200,00 Programmas sākums: 21.septembrī.

Pieteikšanās līdz 16.septembrim.

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts

 


 

Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē

72 ak. st.

Programmas mērķauditorija: Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (0101 1111; 0101 0121), kurās iekļauti izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, valodas traucējumiem, dzirdes traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, pirmsskolas izglītības skolotāji; speciālo pirmsskolas izglītības programmu ( 0101 5211; 0101 5221; 0101 5511; 0101 5521; 0101 5611; 0101 5621; 0101 5711; 0101 5721; 0101 5811; 0101 5821; 0101 5911; 0101 5921) pirmsskolas izglītības skolotāji bez speciālā pedagoga kvalifikācijas; sākumskolas skolotāji.

Dalības maksa: EUR 200,00

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts

 


 

Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika

80 ak. st.

Programmas mērķauditorija: Skolotāji, kuriem ir tiesības strādāt pamatskolā vai vidusskolā, skolotāji logopēdi, sociālie pedagogi, speciālās izglītības skolotāji.

Dalības maksa: EUR 200,00

Programmas sākums: 21.septembrī. Pieteikšanās līdz 16.septembrim.

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts

 


SPECIĀLĀS ZINĀŠANAS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ

8 ak.st.

2019. gada 19. oktobrī

Programmas mērķauditorija: Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi (ieskaitot pirmsskolas, speciālās, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas iestādes). Dalības maksa: EUR 30,00

Saturs:

  • Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
  • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes.
  • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
  • Nepilngadīgais kriminālprocesā, administratīvo pārkāpumu procesā.

Plānotais rezultāts: paaugstināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā.

*Programmas vadītāja – Ilma Neimane (ilma.neimane@liepu.lv)

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu koordinatores Viktorijas Ņikitinas tālr. 63429249, e-pasts viktorija.nikitina@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 

 

 

Ir iespējams noorganizēt programmas grupām arī ārpus Liepājas. Īstenošanas laiks un izmaksas pēc vienošanās.

Lūgums pirms pieteikšanās izlasīt programmu aprakstus šeit  

Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit 

Kontaktpersona Maija, e-pasts:maija.freimane@liepu.lv