Mūžiglītība

Atpakaļ
26.08.2019

Aicina pieteikties spāņu valodas kursiem

Spāņu valoda iesācējiem

(Español básico) A1-A2

40 stundas (140 EUR)

 

 

Dalībnieku skaits:

10 -12 cilv. grupā.

 

Īstenošanas laiks:

2019. gada 7. septembris – 7. decembris (NODARBĪBU PLĀNOJUMS)

 

Programmas īsa anotācija:

Programmas mērķis ir sniegt praktiskās zināšanas spāņu valodā A1 - A2 līmenī, izkopt prasmes un iemaņas svešvalodas lietošanā noteiktu leksisku un gramatisku tēmu ietvaros, iepazīties ar attiecīgā valodā runājošo valstu kultūru, politiku, tradīcijām, mentalitāti.

Praktiskās nodarbības tiek plānotas saistot ikdienas tēmas ar lietišķās leksikas apguvi. Nodarbības noris pēc modernām valodas mācīšanas metodēm, akcentējos starpkultūru saikni, izmantojot lomu spēles un modelējot autentiskas situācijas. Vārdu krājuma paplašināšanai, nodarbībās mācību materiāls tiek papildināts ar speciāliem tekstiem un literāro materiālu - dzejoļiem un īsstāstiem. Vingrinoties valodas lietojumā, tiek akcentēti spēļu elementi, izmantoti dažādi video un audio materiāli.

 

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

Pēc programmas apgūšanas, studējošais varēs:

• veidot un attīstīt visus runas prasmes (runāšanu, klausīšanos, lasīšanu, rakstīšanu), spēs adekvāti komunicēt spāņu valodā noteiktās ikdienas dzīves situācijās,

• attīstīt gramatisko kompetenci, pratīs adekvāti izmantot apgūtos gramatiskos valodas līdzekļus,

• attīstīt leksisko kompetenci, pratīs adekvāti lietot apgūto leksiku, risinot komunikatīvos uzdevumus.

 

Programmas vadītājs:

Agata Babina, Mg.hum.

 

Pieteikties, aizpildot anketu:

http://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursu-klausitajiem