Mūžiglītība

Atpakaļ
05.04.2019

Programmas “Pedagoģija” (72 stundas) norises grafiks

Pedagoģija”, 72 st., B

Programmas vadītāja: Dr. paed., prof. Linda Pavītola

Nodarbību plānojums grupai no 06.04.- 15.06.2019.

Datums

Laiks

Studiju kurss

Pasniedzējs

Telpa

06.04.2019.

10:00 - 13:00

Organizatoriskie jautājumi

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Pedagoģijas un didaktikas pamatnostādnes

I.Neimane

 

 

 

243.

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Pedagoģijas un didaktikas pamatnostādnes

I.Neimane

 

 

243.

13.04.2019.

10:00 - 13:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Izglītības procesa nodrošināšana bērniem ar speciālām vajadzībām

D.Bethere

 

 

243.

 

14:00 - 17:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Darbības pētījums

L.Pavītola

 

243.

27.04.2019.

10:00 - 13:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Izglītības pieejas 21.gadsimtā

I.Miķelsone

 

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Mācīšanās stili un pedagoģiskās tehnoloģijas izglītībā

I.Miķelsone

 

 

 

30.04.2019.

 

Darbības pētījums un tā rezultāti

L.Pavītola

L.Latsone

Darbs Moodle vidē

11.05.2019.

10:00 - 13:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

S. Lanka

 

 

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Ģimenes pedagoģija

B. Vikmane

 

 

01.06.2019.

10:00 - 13:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Attīstības psiholoģija

I. Strazdiņa

 

 

 

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Attīstības psiholoģija

I. Strazdiņa

 

 

 

10.06.2019.

 

Darbības pētījums un tā rezultāti

L.Pavītola

L.Latsone

Darbs Moodle vidē

15.06.2019.

10:00 - 13:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Dažādības dimensijas izglītībā

L.Pavītola

 

 

 

14:00 - 17:00

Darbības pētījums un tā izvērtējums

L.Pavītola

 

 

 

 

 

 

(Pārtraukumu nodarbībās saskaņot ar pasniedzēju!)

Programmas vadītāja

Linda Pavītola,

linda.pavitola@liepu.lv