Mūžiglītība

Atpakaļ
03.04.2019

Aicinām pedagogus pieteikties programmai ”Bērnu un pusaudžu emocionālās audzināšanas kopsakarības “ (8 stundas)

Norises laiks: 2019.gada 11.maijs   

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

Kursus vadīs Ērika Gintere - skolas un ģimenes psiholoģe, Mg.psysc., Mg.sc.educ., LiepU VSZF lektore

    

Maksa par kursiem: 26 EUR

Nodarbību ciklā, tiek akcentētas tēmas, kuras saistītas ar izpratni par temperamentu, emocionālo piesaisti, pašvērtējumu, emociju pašregulāciju un citiem audzināšanas aspektiem, kas balstīti uz empīriskiem pētījumiem, informāciju par izglītojamo attīstību un audzināšanas principiem. Pārejot no bērnības uz agrīnās jaunības vecumposmu vai "agrajiem tīņa gadiem", dažkārt veidojas uzvedības opozīcija kā ģimenē, tā ārpus tās, kas saistīta ar pubertāti un bērnu sociālo attīstību. Lai veidotos stabilāka izpratne komunikācijā ar pusaudzi, mazinot konfliktējošās situācijas, būtiski ir pedagogiem nostiprināt zināšanas bērnu emocionālajā piesaistē, saskarsmē, disciplinēšanā un problēmu risināšanā, pilnveidojot audzināšanas kompetences.

 

Vairāk par programmu skatīt šajā dokumentā.

Pieteikšanās līdz 1.maijam, aizpildot anketu, skatīt šeit https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Kad būs nokomplektēta grupa, sazināsimies ar katru personīgi e-pastā par maksāšanas kārtību un precīzu norises laiku.

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv