Mūžizglītība

12.03.2019

“Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē” (72 stundas) nodarbību grafiks

Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē

Liepāja (29.03.2019. – 29.06.2019.)

Datums

Laiks

Tēma

Lektors

29.03.,

piektdiena

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Valodas attīstības traucējumu un izziņas darbības attīstības savstarpējā saistība

Gundega Tomele

30.03.,

sestdiena

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Pedagoģiskā procesa plānošana, organizācija un novērtēšana speciālajā pirmsskolas izglītībā

Inese Stepko

26.04.,

piektdiena

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Individuālo speciālo vajadzību respektēšana pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskajā procesā

Zane Tumševica

27.04.,

sestdiena

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Speciālo izglītības programmu būtība un nepieciešamība

Dina Bethere

24.05.,

piektdiena

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Attīstības traucējumu agrīnā medicīniskā diagnostika

Vita Kadiķe

25.05.,

sestdiena

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Izziņas darbības traucējumu novērtējums speciālajā psiholoģijā

Ērika Gintere

28.06.,

piektdiena

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Garīgās attīstības traucējumu atpazīšana pedagoģiskajā procesā

Irita

Kovaļska

29.06.,

sestdiena

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Montesori pedagoģija un tās pielietojums speciālajā pirmsskolas izglītībā

Gundega Tomele

Lekciju laiki un pārtraukumi var tikt mainīti un organizēti pēc abpusējas lektoru un klausītāju vienošanās.

Pieteikšanās līdz 18.03., aizpildot anketu šeit   

https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Jautājumu gadījumā rakstiet e-pastu:  maija.freimane@liepu.lv