Mūžiglītība

Atpakaļ
08.02.2019

Aicinām pieteikties programmai “Rakstīšanas traucējumu korekcija: teorija un prakse” (12 stundas, Liepāja)

Maksa par kursiem: 58 EUR

 

Programmas mērķauditorija: Speciālās izglītības pedagogi - skolotāji logopēdi, kuri strādā pamatizglītības 1.- 4. klasē un pirmsskolas izglītības skolotāji, kuri īsteno sešgadīgo bērnu mācību programmu.

 

Programmas īsa anotācija: Programmas satura (rakstīšanas traucējumu etioloģija, diagnostika, korekcija, patoģenētiskais mehānisms un profilakse) teorētiskā un praktiskā apguve nodrošina logopēdu profesionālo kompetenču pilnveidošanu un iepazīstina ar inovācijām rakstīšanas traucējumu korekcijā.

 

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): Pilnveidotas teorētiskās un praktiskās kompetences rakstīšanas traucējumu diagnostikā, korekcijā un profilaksē. Prasme pielietot SSK-10 rakstīšanas traucējumu kodēšanas sistēmu logopēdisko slēdzienu formulēšanā.

 

Programmas vadītājs: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF asistente, studiju programmas Logopēdija direktore, gundega.tomele@liepu.lv

 

 

Pieteikšanās līdz 13.02., aizpildot anketu šeit   

https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Vietu skaits ierobežots.

 

Jautājumu gadījumā rakstiet e-pastu:  maija.freimane@liepu.lv

 

 

Nodarbību plānojums

 

Datums

Laiks

Nodarbību tēmas

 

23.02.2019.

 

11:00 – 13:15

 

14:15 – 16:30

Ievads. Rakstu valodas attīstības aktualitātes pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.

Rakstīšanas traucējumu etioloģija – rakstīšanas traucējumu cēloņi, saikne ar valodas attīstību pirmsskolas vecumā.

Rakstīšanas traucējumu veidi – rakstīšanas traucējumu veidu pārskats (pedagoģiski-psiholoģiskā un klīniskā klasifikācija).

Rakstīšanas traucējumu diagnostika – rakstīšanas traucējumu izpausmes, traucējumu kodēšana pēc SSK-10.

Praktiskie vingrinājumi.

 

 

30.03.2019.

 

11:00 – 13:15

 

14:15 – 16:30

Rakstīšanas traucējumu korekcija – vispārīgs korekcijas formu un metožu apskats, korekcijas darba īstenošanas praktiskais aspekts un izmantojamo didaktisko materiālu prezentācija.

Rakstīšanas traucējumu patoģenēze un profilakse – rakstīšanas traucējumu ietekme uz skolēna mācību sasniegumiem un personību.

Rakstīšanas traucējumu sekmīga korekcija: problēmas un risinājumi – klausītāju profesionālās pieredzes apkopojums.