Mūžiglītība

Atpakaļ
04.01.2019

Aicinām pieteikties maksas programmai “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas

Mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".

 

Sasniedzamais mērķis: pilnveidot sākumskolas un pamatskolas pedagogu zināšanas informātikas un tehnoloģiju jomā.

 

Dalības maksa: EUR: 485.

 

Kursu norises vieta: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.

 

Norises laiks: tiks precizēts pēc grupas nokomplektēšanas.

 

Programmu veido:

 • klātiene: 8  dienas jeb 64 akadēmiskās stundas (t.sk. lekcijas un semināri, noslēguma pārbaudījuma diena);
 • lekcijas un semināri vebināru veidā: 88 akadēmiskās stundas.
 • patstāvīgais darbs: 40 akadēmiskās stundas;
 • prakse: 48 akadēmiskās stundas;
 • noslēguma pārbaudes darbs.

 

Programmas saturs: programma “Datorikā” 240 stundu apjomā ir izstrādāta par pamatu ņemot 2015. gadā Liepājas Universitātes izstrādāto pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmu “Datorika” pamatizglītības skolotājiem, jaunajai programmai palielinot kursu dalībnieku patstāvīgā darba īpatsvaru, kā arī papildinot nodarbību tēmas ar mācību metodikas lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā jautājumiem un iekļaujot programmā lietpratību datorikā attīstošu projektu izstrādi.

 

Programmas satura galvenie bloki:

 • Lietojumprogrammu saturs un mācību metodika lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā.
 • Vizuālās programmēšanas mācību saturs un mācību metodika lietpratībā(kompetencēs) balstītā izglītībā.
 • Lietpratību datorikā attīstošie projekti.
 • Drošība un datorika kā caurviju prasme citu mācību priekšmetu un jomu kontekstā.
 • Inovatīvas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
 • Programmēšanas elementu mācību saturs un mācību metodika lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā.
 • Robotikas elementu mācību saturs un mācību metodika lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā.
 • Lietpratību datorikā attīstošie projekti.
 • Noslēguma pārbaudes darbs.

 

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti par tiesībām mācīt datoriku vispārējās pamatizglītības pakāpē.

 

Programmas vadītājs: Anita Jansone, datorzinātņu doktors (Dr.sc.comp.), Liepājas Universitātes asociētā profesore.

 

Pieteikšanās, aizpildot pieteikumu anketuhttps://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Pieteikuma anketā jāizvēlas: Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmas -> “Datorika”  (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas (maksas grupa)- Liepāja

 

Kontaktpersona: Līga Apenīte, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv