Mūžiglītība

Atpakaļ
18.12.2018

Aicinām pieteikties programmai „Izglītības iestādes bibliotekārs” (72.st.)

 

Plānotais kursu norises laiks: No š.g.17.novembra līdz 2019.gada janvāra beigām.Precīzs nodarbību grafiks tiks publicēts tuvākajā laikā.

 

Kursu maksa: 200 EUR (Maksājumu varēs veikt vairākās daļās)

 

Kursu norises vieta: Liepāja

 

Programmas īsa anotācija: Programmas mērķis: ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai pēc programmas apguves klausītāji prastu plānot un organizēt darbu bibliotēkā. Pilnveidot kursu dalībnieku profesionālo kompetenci izglītības iestādes bibliotēkas darba plānošanā, organizēšanā un dažādu veidu resursu izmantošanā. Iekļautas šādas tēmas: bibliotēkas krājuma veidošana un attīstīšana; bibliotēkas pakalpojumi un lasītāju apkalpošana; bibliotēkas vadīšana; bibliotēka un sabiedrība. 

 

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): 

  • spēja orientēties bibliotēku likumdošanā un bibliotēku darba organizācijā;
  • spēja izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas; 
  • spēja pielietot svešvalodu zināšanas informācijas meklēšanā; 
  • spēja prezentēt iegūto informāciju; 
  • spēja nodrošināt, organizēt un pārvaldīt bibliotēkas krājumu; 
  • spēja ievērot profesionālās ētikas normas un LR likumdošanu. 

 

Programmas vadītājs: Mg.oec.  Aija Kairēna


Pieteikšanās līdz 05.11.2018., aizpildot anketu šeit    https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 
Jautājumu gadījumā rakstiet e-pastu:  maija.freimane@liepu.lv