Mūžiglītība

Atpakaļ
20.09.2018

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma “SPECIĀLĀS ZINĀŠANAS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ” (8 stundas, 30 EUR)

2018. gada 20. oktobrī (NODARBĪBU GRAFIKS

 

Programmas mērķauditorija: 
Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi (ieskaitot pirmsskolas, speciālās, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas iestādes). 

 

Saturs:
Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes. 
Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
Nepilngadīgais kriminālprocesā, administratīvo pārkāpumu procesā.

 

Plānotais rezultāts: 
paaugstināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā. 


*Programmas vadītāja – Ilma Neimane (ilma.neimane@liepu.lv)

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu koordinatores Viktorijas Ņikitinas tālr. 63429249, e-pasts viktorija.nikitina@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu (skatīt ŠEIT).