Mūžiglītība

Atpakaļ
03.09.2018

Skolotājiem logopēdiem un logopēdiem ir iespēja pieteikties tālākizglītības kursiem „Agrīnās attīstības logopēdija” (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam) 72 stundas, A programma

Programmas mērķauditorija: skolotāji logopēdi, logopēdi


Programmas īsa anotācija: programmas realizācija sniedz iespējas apgūt zināšanas par agrīnā vecumposma bērnu attīstības likumsakarībām, prasmi konstatēt traucējumus bērnu funkcionālajā attīstībā un pielietot mikrologopēdijas tehnoloģijas to novēršanai vai mazināšanai, sniedz praktiskus ieteikumus runas un valodas attīstības traucējumu korekcijas plānu izstrādē un realizācijā, kā arī izpratni par primārās, sekundārās un terciārās profilakses nozīmi.

Kursu norises laiks: 21.09. līdz 25.11.2018.


Norises vieta: Liepāja 


Programmas vadītāja: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU lektore, profesionālās bakalaura studiju programmas “Logopēdija” direktore. 


Pieteikties, aizpildot anketu: http://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursu-klausitajiem


Kontaktpersona: Lāsma, e-pasts: luo@liepu.lv