Mūžiglītība

Atpakaļ
19.06.2018

Piedāvājam LU pasniedzējas, Talsu PII “Pīlādzītis” mūzikas skolotājas un 15 dažādu metodisko krājumu par muzikālās audzināšanas tēmām pirmskolā autores Baibas Brices kursus Liepājā!

Baiba Brice - par sevi...

 

Esmu pirmskolas mūzikas skolotāja. Jau četrdesmito gadu pārliecinos par to, ka laba pirmskolas izglītība bērna dzīvē ir kā kārtīgi pamati jaunbūvei, kura varēs stabili pastāvēt gadsimtiem spītējot. Savukārt, ja nav ielikti kārtīgi pamati – vai ir jēga augstām sienām?

 

Paralēli pirmskolai strādāju arī LU, pasniedzot kursu “Bērna izglītības saturs pirmskolā. Mūzikas metodika”. Kā eksperte jau gadu esmu iesaistīta VISC projektā “Kompetenču pieeja pedagoģijā”.

 

Esmu studējusi gan mūzikas pedagoģiju, gan logopēdiju. Joprojām man patīk mācīties, tādēļ regulāri papildinu zināšanas dažādos starptautiskos kursos un konferencēs Somijā, Igaunijā, Vācijā, Austrijā, Ungārijā, Čehijā un citur.

 

Manas profesionālās intereses saistās ar ORFF pedagoģiju. Šī metode – elementārā muzicēšana - manuprāt, ir viena no daudzpusīgākajām, humānākajām un aizraujošākajām pieejām, ievadot bērnu mūzikas pasaulē. Darbā ar bērnudārza bērniem arvien vairāk pārliecinos, ka K.Orfa pieeja sekmē bērnu interesi par daudzveidīgu muzikālo darbību, aizrautību un radošumu. Mani bijušie audzēkņi ir nu jau sabiedrībā plaši pazīstami mūziķi, skolotāji, mācītāji, ārsti, sportisti, u.c. – lepojos ar ikvienu no viņiem!

 

Kopš 2007. gada esmu izdevusi jau 15 dažādus metodiskos krājumus par muzikālās audzināšanas tēmām pirmskolā, kas veidoti kā palīgmateriāli gan pirmskolas, gan mūzikas skolotājiem. Arī šobrīd izdevniecībā RaKa savu kārtu izdošanai gaida grāmatas “Skaņu spēles – II” manuskripts.

 

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa organizēs programmas:

 

“Svētki pirmskolā”, 16 st.

 

Norises laiks: 24.08. un 25.08., no 10.00 līdz 17.00

 

Pieteikšanās līdz 2018.gada 6.augustam, aizpildot anketu šeit  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Programmas mērķauditorija: Mūzikas un pirmskolas skolotāji

 

Programmas īsa anotācija:

• Svētki pirmskolā – mērķi, uzdevumi

• Kompetenču pieeja pedagoģijā: atziņas par svētkiem pirmskolā

• Svētki kā estētiskās audzināšanas komponente

• Svētku scenārija uzbūve un izveides principi

• Svētku repertuāra izvēles principi.

• Svētku dekorāciju veidošanas principi

• Drošības aspekti svētkos.

 

Programmas vadītājs: LU pasniedzēja, Talsu PII “Pīlādzītis” mūzikas skolotāja,

Mg.paed. Baiba Brice

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

 

Dalības maksa: EUR 55,00. 

 

Pēc programmas apguves tiks izsniegta apliecība.

 

 

"Aktīvās mūzikas klausīšanās veidi - kustības, mākslinieciskā darbība, elementārā muzicēšana" 16 st.

 

Norises laiks: 15.09. un 20.10.2018., no 10.00 līdz 17.00

 

Pieteikšanās līdz 2018.gada 3.septembrim, aizpildot anketu šeit  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Programmas mērķauditorija: Pirmskolas skolotāji, mūzikas skolotāji

 

Programmas īsa anotācija:

  • Klausīšanās prasmju nozīme cilvēka dzīvē
  • Aktīvās mūzikas klausīšanās procesa rotaļas dažādu pirmsskolas vecumposmu bērnu ikdienā, rīta apļos un rotaļnodarbībās.
  • Mūzikas klausīšanās aktīvās formas.
  • Mūzikas klausīšanās un bērnu mākslinieciskā darbība
  • Mūzikas klausīšanās procesa sasaiste ar elementāro muzicēšanu.
  • Tematiskās un integrētās mūzikas nodarbības.

 

Programmas vadītājs: LU pasniedzēja, Talsu PII “Pīlādzītis” mūzikas skolotāja,

Mg.paed. Baiba Brice

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

 

Dalības maksa: EUR 55,00. 

 

Pēc programmas apguves tiks izsniegta apliecība.

 

 

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv.