Mūžiglītība

Atpakaļ
22.05.2018

Neformālā izglītības programma “Programmēšanas valodas Python pamati” (18 akad. stundas)

Norises laiks: 20.08.2018.-22.08.2018.

 

Mērķauditorija: programmēšanas interesenti, skolēnu vecāki.

 

Programma nodrošina zināšanas un prasmes algoritmu sastādīšanā un programmēšanā: cikli, sazarošanās, mainīgie, “bruņurupuča grafika”, animācijas veidošana, simulācijas un spēļu veidošana. Dalības maksa, apgūstot visu programmu: 50 Euro.

 

Programma veidota no vairākiem semināriem, tāpēc interesenti var pieteikties un apgūt arī tikai atsevišķus sev interesējošos seminārus (dalības maksa ir norādīta pie katra attiecīgā semināra).

 

Nodarbību vadītājs: Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp., Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors

 

Seminārs “Pirmās programmas valodā Python”

(6 stundas, dalības maksa: 17,00 Euro)

Norises laiks: 20.08.2018.

Tēmas:

  • Ievads programmēšanas valodā Python (darba vide, norādes uz materiāliem patstāvīgai padziļinātai valodas apguvei, pirmās programmas sastādīšana, lineāra algoritma īstenošana, datu ievade un izvade, datu tipu pārveide)

  • Sazarošanās programmēšanas valodā Python (programmēšanas operatori sazarojumiem – if..then; if..then..else; if..then..elif.., loģisko noteikumu formulēšana un pierakstīšana, atbilstošu programmu sastādīšana)

  • While cikli programmēšanas valodā Python (atbilstošu programmu sastādīšana, sazarojumu un ciklu izmantošana spēles veidošanai)

  • For cikli programmēšanas valodā Python (atbilstošu programmu sastādīšana)

 

Seminārs “Bruņurupuča grafika”

(3 stundas, dalības maksa: 8,50 Euro)

Norises laiks: 21.08.2018.

Tēmas:

“Bruņurupuča grafikas” elementi (vienkāršu zīmējumu veidošana; simetrisku figūru zīmēšana, izmantojot cikla operatorus)

 

Seminārs “Datu struktūras programmēšanas valodā Python”

(5 stundas, dalības maksa: 14,00 Euro)

Norises laiks: 21.08.2018. un 22.08.2018.

Tēmas:

  • Datu ievade no faila (vienkāršas programmas piemērs; zīmējuma veidošana pēc failā ierakstītu punktu koordinātēm)

  • Darbs ar viendimensijas masīviem

  • Darbs ar divdimensiju masīviem

 

Seminārs “Datorgrafika un animācija”

(4 stundas, dalības maksa: 11,50 Euro)

Norises laiks: 22.08.2018.

Tēmas:

Interaktīvas animācijas veidošana, izmantojot Tkinter moduli

 

Programmas noslēgumā tiek iegūta neformālās izglītības apliecība atbilstoši apgūto stundu skaitam.

 

Kontaktpersona: Līga, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv

 

Pieteikšanās, aizpildot anketu: http://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursu-klausitajiem