Mūžiglītība

Atpakaļ
21.05.2018

Piedāvājam apgūt vairākas A un B programmas Datorikā

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa 2018. gada vasarā piedāvā apgūt vairākas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A un B programmas Datorikā:

 

✓ A programma “Algoritmu veidošanas un programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch” (32 stundas, 81 Euro). 
Norises laiks: 16.07.2018.-03.08.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Programmesana_Scratch.pdf

 

✓ A programma “Programmatūras izstrāde Lego Mindstorms EV3 robotiem programmēšanas vidē LabVIEW” (32 stundas, 81 Euro). 
Norises laiks: 18.07.2018.-15.08.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Programmesana_Roboti.pdf

 

✓ A programma “Ievads programmēšanā, izmantojot programmēšanas valodu Java” (A, 42 stundas, 102 Euro). 
Norises laiks: 02.08.2018.-23.09.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Programmesana_Java.pdf

 

✓ A programma “Programmēšanas valodas Python3 pamati” (18 stundas, 50 Euro). 
Norises laiks: 20.08.2018.-22.08.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Programmesana_Python.pdf

 

✓ B programma “Pamatizglītības datorikas (informātikas) skolotājs” (160 stundas, 414 Euro). 
Norises laiks:16.07.2018.-03.11.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Datorika%20(informātika)%20160%20stundas,%20B.pdf

 

✓ B programma “Pamatizglītības datorikas (informātikas) skolotājs” (240 stundas, 485 Euro). 
Norises laiks: 16.07.2018.-04.11.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Datorika%20(informātika)%20240%20stundas,%20B.pdf

 

Kursu norises vieta: Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā iela 14
Kontaktpersona: Līga, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv
Pieteikšanās, aizpildot anketu: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem