Mūžiglītība

Atpakaļ
07.05.2018

Norises datumi “PAMATIZGLĪTĪBAS DATORIKAS (INFORMĀTIKAS) SKOLOTĀJS” 240 stundas, B, 485 EUR

Kursu norise: 16.07.2018.-04.11.2018.


Kursu klātienes nodarbības ir plānotas šādos datumos*:
16.07.2018.-20.07.2018.
30.07.2018.-03.08.2018.
13.08.2018.-17.08.2018.
21.09.2018.-23.09.2018.
05.10.2018.-07.10.2018.
19.10.2018.-21.10.2018.
02.11.2018.-04.11.2018.
*Papildus nodarbībām klātienē programmā ir plānots patstāvīgais darbs, studijas e-vidē „Moodle”, prakse.


 

Norises vieta: Liepājas Universitāte, Kr. Valdemāra iela 4 un Lielā iela 14


 

Programmas mērķauditorija: skolotāji, kuriem ir otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja kvalifikācija un elementārās prasmes darbā ar operētājsistēmu un tipiskām biroja lietotnēm.

Programmas īsa anotācija: programma nodrošina zināšanas un prasmes algoritmikā un programmēšanā, t.sk., programmatūras izstrāde Lego Mindstorms robotiem, programmatūras izstrāde vizuālās programmēšanas vidē Scratch un programmēšanas valodā JAVA; pilnveido prasmes darbam ar biroja lietotnēm atbilstoši ECDL prasībām; sniedz ieskatu datorikas nozarē un jaunākajās tehnoloģijās; sniedz zināšanas datorikas (informātikas) mācību metodikā pamatskolā.

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek iegūts sertifikāts par tiesībām mācīt Datoriku (informātiku) 1.-9. klasei.


 

Dalības maksu (485,00 Euro) ir iespējams maksāt pa daļām:
1. maksājums: 245 Euro,
2. maksājums: 120 Euro,
3. maksājums: 120 Euro.
Dalības maksu var pilnīgi vai daļēji apmaksāt arī Jūsu iestāde.
Maksājumus dalībnieki veic pēc līguma par programmas apgūšanu noslēgšanas.


 

Programmas vadītājs: asoc.profes., Dr.sc.comp. Anita Jansone.


 

Kontaktpersona: Līga, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv


 

Pieteikšanās, aizpildot anketu: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem