Mūžiglītība

Atpakaļ
07.05.2018

Ir zināmi norises datumi “PAMATIZGLĪTĪBAS DATORIKAS (INFORMĀTIKAS) SKOLOTĀJS” 160 stundas, B, 414 EUR

Kursu norise: 16.07.2018.-03.11.2018.


 Klātienes dienas*:

16.07.-20.07.2018.,

30.07.-03.08.2018.,

13.08.-17.08.2018.,

21.09.-23.09.2018.

03.11.2018.


*Papildus nodarbībām klātienē programmā ir plānots patstāvīgais darbs, studijas e-vidē „Moodle”, prakse.


 

Norises vieta: Liepājas Universitāte, Kr. Valdemāra iela 4 un Lielā iela 14

 

 

Programmas mērķauditorija: skolotāji, kuriem ir otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība, skolotāja kvalifikācija un Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) un iepriekšējā prakse informātikas mācīšanā pamatskolā.


 

Programmas īsa anotācija: programma nodrošina zināšanas un prasmes algoritmikā un programmēšanā, t.sk., programmatūras izstrāde Lego Mindstorms robotiem, programmatūras izstrāde vizuālās programmēšanas vidē Scratch un programmēšanas valodā JAVA; pilnveido prasmes darbam ar biroja lietotnēm atbilstoši ECDL prasībām; sniedz ieskatu datorikas nozarē un jaunākajās tehnoloģijās; sniedz zināšanas datorikas (informātikas) mācību metodikā pamatskolā.

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek iegūts sertifikāts par tiesībām mācīt Datoriku (informātiku) 1.-9. klasei.


 

Dalības maksu (414,00 Euro) ir iespējams maksāt pa daļām:
1. maksājums: 207 Euro,
2. maksājums: 104,00 Euro,
3. maksājums: 103,00 Euro.
Dalības maksu var pilnīgi vai daļēji apmaksāt arī Jūsu iestāde.

Maksājumus dalībnieki veic pēc līguma par programmas apgūšanu noslēgšanas.


 

Programmas vadītājs: asoc.profes., Dr.sc.comp. Anita Jansone.

Kontaktpersona: Līga, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv

Pieteikšanās, aizpildot anketu: http://www.liepu.lv/…/pieteiksanas-anketa-kursu-klausitajiem