Mūžiglītība

Atpakaļ
19.04.2018

“Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem)” 72 stundas, B programma

 

Progammas norises grafiks:

Datums

Laiks

Tēma

27.aprīlis

 

 

14.00-20.00

 

221.telpa

Bērnu speciālo izglītības vajadzību pedagoģiskās diagnosticēšanas metodoloģija un tās izmantošana izglītības procesā: pedagoģiskās izpētes metodes un sistēma.

Diagnosticējošā pedagoģiskā eksperimenta organizācija speciālās izglītības procesā.(8)

28.aprīlis

 

 

09.00-15.00

 

221.telpa

Izglītības procesa individualizācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Izglītības programmu adaptēšanas, modificēšanas un individualizēšanas stratēģijas.

Izglītības iestādes sadarbība ar bērnu vecākiem, individuālā izglītības plāna izveide. (8)

11.maijs

 

14.00-18.30

 

229.telpa

Ievads speciālajā psiholoģijā: bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vai mācīšanās traucējumiem kognitīvās un emociju gribas sfēras attīstības īpatnības

Mācīšanās traucējumu un garīgās attīstības traucējumu diferenciālās pazīmes. (6)

12.maijs

 

09.00-13.30

229.telpa

Inovatīvas tendences Latvijas un starptautiskās speciālās izglītības sistēmas attīstībā.

Iekļaujošas vides veidošana izglītības iestādē. (6)

19.maijs

9.00-15.00

221.telpa

Speciālo izglītības vajadzību

bioloģiski psiholoģiskā izcelsme: garīgās attīstības traucējumu un mācīšanās traucējumu cēloņi. (8)

5.jūnijs

9.00-13.30

Kr.Valdemāra ielā 4, 19v telpa

 

12.30-15.30

403.telpa

Dabas zinību un ģeogrāfijas mācīšanas specifika speciālā izglītībā. (6)

 

 

Bērnu ar mācīšanās grūtībām pedagoģiskā novērošana izglītības procesā. (4)

6.jūnijs

9.00-15.00

 

 

15.30-18.30

403.telpa

Ievads dzimtās valodas speciālā metodikā. Metodiskās izstrādes dzimtās valodas mācīšanas speciālajā metodikā. (8)

Mācību metožu diferencēšana un individualizācija bērniem ar mācīšanās grūtībām. (4)

7.jūnijs

9.00-15.00

 

 

15.30-18.30

 

18.40 -20.10

403.telpa

Mācīšanās grūtību psiholoģiskās izpausmes.

Sociālās vides nodrošinājums bērnu uzvedības problēmu reducēšana (8)

Matemātikas pamati un ievads matemātikas mācīšanas speciālajā metodikā. (4)

Praktiskai darbs (2)

Pauzes, to ilgums un laiki pēc savstarpējas klausītāju grupas un lektoru vienošanās.

 

Programmas vadītāja: Inese Stepko, stepins2@inbox.lv

29787477

 

 

Programmas mērķauditorija:  Vispārējās izglītības pedagogi, kuri īsteno vai plāno īstenot speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un/vai garīgās attīstības traucējumiem.

 

Visu programmas aprakstu var lasīt šeit.

 

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

 

Dalības maksa: EUR 200,00. (Varēs maksāt pa daļām)

 

Pēc programmas sekmīgas apguves tiks izsniegts sertifikāts.

 

 

Pieteikšanās līdz 2018.gada 23.aprīlim, aizpildot anketu šeit  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv