Mūžiglītība

Atpakaļ
01.03.2018

Piedāvājam apgūt jaunu A kategorijas programmu "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā"

Ilgums, norises laiks: 12 stundas, 2018. gada 24. martā

Maksa: 35 EUR

Dalībnieku skaits grupā: 15 – 30 cilv.

 

Programmas mērķauditorija:

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi (ieskaitot pirmsskolas, speciālās, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas iestādes).

 

Tēmas:

1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.

2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.

3. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.

4. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē.

5. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.

6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.

7. Nepilngadīgais kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

 

Plānotais rezultāts:

paaugstināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Programmas vadītājs:

Ilma Neimane, Dr.paed.

 

Pēc kursu apguves tiek izsniegta apliecība, saskaņā ar 28.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Lai saņemtu apliecību, jāapmeklē abas mācību dienas.

 

Pieteikties, aizpildot anketu:

http://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursu-klausitajiem

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas kontaktpersona:

Viktorija Ņikitina (e-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv, tālr. 63429249)