Mūžiglītība

Atpakaļ
14.02.2018

Zināms norises grafiks B programmai “Pedagoģija” 72 stundas

 

Datums

Laiks

Studiju kurss

Pasniedzējs

10.03.2018.

10:00 - 13:00

Ievads un organizatoriskie jautājumi

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Pedagoģijas un didaktikas pamatnostādnes

L.Pavītola

I.Neimane

 

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Pedagoģijas un didaktikas pamatnostādnes

I.Neimane

 

17.03.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Izglītības pieejas 21.gadsimtā

I.Miķelsone

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Mācīšanās stili un pedagoģiskās tehnoloģijas izglītībā

I.Miķelsone

 

07.04.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Darbības pētījums

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Dažādības dimensijas izglītībā

L.Pavītola

 

L. Latsone

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Saskarsme pedagoģiskajā procesā un konfliktu risināšana

L. Latsone

 

 

 

14.04.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Audzināšana un vērtībizglītība

A. Līdaka

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

S. Lanka

 

21.04.2018.

 

Darbības pētījums un tā rezultāti

L.Pavītola

I.Miķelsone

L.Latsone

19.05.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Attīstības psiholoģija

I. Strazdiņa

 

 

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Attīstības psiholoģija

I. Strazdiņa

 

 

22.05.2018.

 

Darbības pētījums un tā rezultāti

L.Pavītola

I.Miķelsone

L.Latsone

26.05.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Izglītības procesa nodrošināšana bērniem ar speciālām vajadzībām

D.Bethere

 

 

14:00 - 17:00

Darbības pētījuma prezentācija un izvērtējums

L. Pavītola

 

(Pārtraukumu nodarbībās saskaņot ar pasniedzēju!)

Programmas vadītāja

Linda Pavītola,

linda.pavitola@liepu.lv

 

Programmas mērķauditorija: Jebkurš interesents  ar vidējo izglītību un profesionālajā tālākizglītībā iegūtu kvalifikāciju vai profesionālo/akadēmisko augstāko izglītību, vai profesionālo vidējo izglītību, vai amatnieka kvalifikāciju(meistara līmenis attiecīgajā nozarē) bez pedagoģiskās izglītības. 

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

 

Dalības maksa: EUR 200,00. (Varēs maksāt 3 maksājumos)

 

Pēc programmas sekmīgas apguves tiks izsniegts sertifikāts.

 

Pieteikšanās līdz 2018.gada 1.martam, aizpildot anketu šeit  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Vietu skaits ierobežots!

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv.