Mūžizglītība

12.02.2018

Piedāvājam B programmas “Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" (80 stundas)

  • "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" (80 stundas)

Skolotājiem, kuriem ir tiesības strādāt pamatskolā vai vidusskolā.

  • "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" (80 stundas)

Skolotājiem, kuriem ir sākumizglītības skolotāja kvalifikācija.

Programmu aprakstus var lasīt šeit https://www.liepu.lv/lv/772/b-programmas

Programmas vadītāja: Ilze Miķelsone, Dr.paed.

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

Dalības maksa: EUR 200,00. (Varēs maksāt pa daļām)

Pēc programmas sekmīgas apguves tiks izsniegts sertifikāts.

Plānotais norises laiks: 2018.gada rudens 

Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv