Mūžiglītība

Atpakaļ
05.02.2018

“Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)” 80 stundas, B programma

Progammas norises grafiks:

 

Datums

Laiks

Tēma

Lektors

23.februāris

10.00-13.00

14.00-17.00

Garīgās attīstības traucējumu diferenciālā diagnostika un valodas korekcijas paņēmieni pedagoģiskajā procesā. Garīgās attīstības traucējumu atpazīšana pedagoģiskajā procesā. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem valodas veidošanās un mācīšanas īpatnības.

 

Irita Kovaļska

24.februāris

9.00-12.30

13.30-17.30

 

Pedagoģiskā procesa organizācija un norise iekļaujošajā izglītībā. Iekļaujošās izglītības būtība, valsts politikas nostādnes. Speciālās pedagoģijas didaktika un metodika. Atbalsta pasākumi skolēniem ar valodas vai mācīšanās traucējumiem.

 

Inese Stepko

15.marts

9.00-12.30

13.30-17.30

 

Valodas un mācīšanās traucējumu kopsakarības. Mācīšanās traucējumu cēloņi, veidi un likumsakarības. Pedagoģiskā procesa metodiskie un didaktiskie principi izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Jana Jansone

 

16.marts

10.00-13.00

14.00-17.00

Valodas attīstības veicināšana bērniem ar dzirdes traucējumiem. Dzirdes traucējumu cēloņi un pakāpes. Mācību metodiskās sistēmas bērniem ar dzirdes traucējumiem un to individuālā plānošana.

Dina Bethere

17.marts

9.30-12.30

13.15-17.00

Logopēdijas vispārējie jautājumi (I daļa). Logopēda profesionālās kompetences, logopēdiskā darba organizācija. Artikulācijas aparāta uzbūve. Runas un valodas traucējumu etioloģija.

Mg.sc.educ. Gundega Tomele

13.aprīlis

9.30-12.30

13.15-17.00

Logopēdijas vispārējie jautājumi (II daļa).

Runas un valodas traucējumi, to iedalījums.

Disleksija (mācīšanās traucējumi). Runas un valodas traucējumu profilakse.

Mg.sc.educ. Gundega Tomele

14.aprīlis

9.30-12.30

13.15-17.00

 

Rakstu valodas traucējumi (I daļa). Rakstu valodas attīstības priekšnosacījumi. Runas un valodas traucējumu seku parādību patoģenēze. Rakstīšanas traucējumi un to korekcijas pamatnostādnes.

Mg.sc.educ. Gundega Tomele

18.maijs

9.30-12.30

13.15-17.00

Rakstu valodas traucējumi (II daļa).

Lasīšanas un rēķināšanas traucējumi, to korekcija. Izglītības programmu un mācību metožu adaptēšana un individualizācija skolēniem ar valodas traucējumiem.

Mg.sc.educ. Gundega Tomele

19.maijs

10.00-16.00

 

Seminārs – klausītāju izstrādāto tēmu prezentācija un to analīze. Noslēguma diskusijas un programmas izvērtējums.

Mg.sc.educ. Gundega Tomele

Pauzes, to ilgums un laiki pēc savstarpējas klausītāju grupas un lektoru vienošanās. Kursu noslēguma daļas laiki tiks precizēti.

 

Programmas vadītāja: Gundega Tomele, gundega.tomele@liepu.lv

 

 

Programmas mērķauditorija:  Vispārējās pamatizglītības skolotāji un speciālās izglītības skolotāji, kas realizē vai plāno realizēt speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar valodas vai mācīšanās traucējumiem (izglītības programmu kodi 21015511, 21015611)

 

Visu programmas aprakstu var lasīt  šeit:  Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem).

 

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

 

Dalības maksa: EUR 200,00. (Varēs maksāt pa daļām)

 

Pēc programmas sekmīgas apguves tiks izsniegts sertifikāts.

 

 

Pieteikšanās līdz 2018.gada 14.februārim, aizpildot anketu šeit  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv