Mūžiglītība

Atpakaļ
05.02.2018

“Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē” 72 stundas, B programma

 

Progammas norises grafiks:

 

Datums

Laiks

Tēma

Lektors

 

23.02.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Pedagoģiskā procesa plānošana, organizācija un novērtēšana speciālajā pirmsskolas izglītībā

 

 

Inese Stepko

 

24.02.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Attīstības traucējumu agrīnā medicīniskā diagnostika

 

 

Vita Kadiķe

 

16.03.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Valodas attīstības traucējumu un izziņas darbības attīstības savstarpējā saistība

 

 

Gundega Tomele

 

17.03.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Izziņas darbības traucējumu novērtējums speciālajā psiholoģijā

 

 

Ērika Gintere

 

06.04.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Individuālo speciālo vajadzību respektēšana pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskajā procesā

 

 

Zane Tumševica

 

07.04.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Speciālo izglītības programmu būtība un nepieciešamība

 

 

Dina Bethere

 

11.05.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Garīgās attīstības traucējumu atpazīšana pedagoģiskajā procesā

 

 

Irita

Kovaļska

 

12.05.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Montesori pedagoģija un tās pielietojums speciālajā pirmsskolas izglītībā

 

 

Gundega Tomele

 

Programmas mērķauditorija:  Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (0101 1111; 0101 0121), kurās iekļauti izglītojamie ar garīgās attīstības  traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, valodas traucējumiem, dzirdes traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, pirmsskolas izglītības skolotāji; speciālo pirmsskolas izglītības programmu ( 0101 5211; 0101 5221; 0101 5511; 0101 5521; 0101 5611; 0101 5621; 0101 5711; 0101 5721; 0101 5811; 0101 5821; 0101 5911; 0101 5921) pirmsskolas izglītības skolotāji bez speciālā pedagoga kvalifikācijas; sākumskolas skolotāji.

 

Visu programmas aprakstu var lasīt šeit: Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē 

Programmas vadītājs: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF lektore, studiju programmas Logopēdija direktore

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

 

Dalības maksa: EUR 200,00. (Varēs maksāt pa daļām)

 

Pēc programmas sekmīgas apguves tiks izsniegts sertifikāts.

 

Pieteikšanās līdz 2018.gada 14.februārim, aizpildot anketu šeit  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv