Mūžiglītība

Atpakaļ
11.01.2018

“Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” (36 stundas, A programma)

 

Norises laiks: 2.,3. un 16.,17.marts

 

Programmas mērķauditorija: Krievu valodas kā svešvalodas vispārējās izglītības iestāžu pamatskolas un vidusskolas skolotāji.

 

Programmas īsa anotācija: Programmas saturs nodrošinās metodisko atbalstu skolotājiem obligātā satura īstenošanai mācību procesā. Nodarbībās tiek piedāvāti konkrēti paņēmieni un ierosinājumi. Tiek akcentētas arī inovatīvas mācību metodes krievu valodas kā svešvalodas apguvē, kas ir piemērotas skolēnu vecumposma īpatnībām, zināšanas līmenim un interesēm. Šo metožu izmantošana paaugstina mācīšanas motivāciju un kā arī „vēlēšanos ieskatīties komunicēšanas procesā”.

 

Programmas vadītājs: Dr. paed. docente Marina Novika, e-pasts: marina.novika@liepu.lv

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

 

Dalības maksa: EUR 100,00. 

 

Pēc programmas sekmīgas apguves tiks izsniegta apliecība.

 

 

Pieteikšanās līdz 2018.gada 19.februārim, aizpildot anketu šeit  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv.