Mūžiglītība

Atpakaļ
13.12.2017

Iespēja apgūt atsevišķus studiju kursus, apmeklējot pamatstudiju un maģistrantūras pilna vai nepilna laika studiju kursus KLAUSĪTĀJA STATUSĀ.

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes

piedāvātie kursi klausītājiem

2018.gada pavasara semestrī

Kursa nosaukums

Studiju programma

Mācībspēks

KRP

Dzejas rakstīšanas pamati

Rakstniecības studijas

Andris Grīnbergs

2KRP

Viedokļa jeb naratīvā publicistika

Rakstniecības studijas

Dr.phil. Sandra Veinberga

2KRP

Dramaturģisko tekstu jaunrades teorija un metodoloģija II

Rakstniecības studijas

Mg.art. Lauris Gundars

4KRP

Kultūras studijas: Francija, frankofonās valstis I*

Eiropas valodu un kultūras studijas

Dr.philol. Oļegs Beļajevs

2KRP

Kultūras studijas: Krievija I *

Eiropas valodu un kultūras studijas

Dr.paed. Marina Novika

2KRP

Kultūras studijas: Vācija, Austrija, Šveice I*

Eiropas valodu un kultūras studijas

Dr.philol. Juris Kastiņš

2KRP

Kultūras studijas

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Mg.philol. Inta Genese-Plaude

6KRP

Kultūras identitāte

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Mg.philol. Inta Genese-Plaude

2KRP

Spēle un interaktivitāte mākslā

Jauno mediju māksla

Pēteris Riekstiņš, Mg.art. Kristaps Biters

4KRP

Signāli un sistēmas skaņu mākslā

Jauno mediju māksla

Mg.art. Krista Dintere, PhD Šons(Shawn) Pinčbeks(Pinchbeck)

4KRP

Radošās darbības teorija un prakse II

Dizians

Dr.paed. Inta Klāsone

2KRP

*Lekcijas notiek svešvalodā

Plašāka informācija par studiju kursiem fakultātē. Tālr. 634 83779

 

 

Dabas un inženierzinātņu fakultātes

piedāvātie kursi klausītājiem

2018.gada pavasara semestrī

Kursa nosaukums

Studiju programma

Mācībspēks

KRP

Lietišķā svešvaloda

(VĀCU VALODA)

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība

un inženierija

Mg.philol.Elita Balčus

2KRP

Atkritumu apsaimniekošana

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība

un inženierija

Mg.sc.env. Dace

Liepiņa-Liepniece

3KRP

Vides dizains un ainavu arhitektūra

Ekotehnoloģijas (maģ.)

Lekcijas notiek videokonferences veidā

Dr.arch.Una Īle

2KRP

Serveru virtualizācija

Informācijas tehnoloģijas (maģ.)

Mg.sc.ing. Kaspars Lauris

2KRP

Mākoņdatošanas sistēmu arhitektūra un lietojumi

Informācijas tehnoloģijas (maģ.)

Mg.sc.ing. Kaspars Lauris

4KRP

Augstas veiktspējas skaitļošana

Informācijas tehnoloģijas (maģ.)

Mg.sc.ing.Maksims

Žigunovs

1KRP

Tīmekļa lietotņu programmēšana

Informācijas tehnoloģijas

Mg.sc.ing. Uģis

Volkovs

2KRP

Vizuālā komunikācija

Informācijas tehnoloģijas

Dr.paed.Inta Klāsone

2KRP

Mobilās lietotnes

Informācijas tehnoloģijas

Mārtiņš Sinka

2KRP


Plašāka informācija par studiju kursiem fakultātē. Tālr. 634 54046


 

Kredītpunkta cena:

Bakalaura līmeņa studijām: 35.00 EUR – 50.00 EUR

Maģistra līmeņa studijām: 39.00 EUR – EUR 75.00 EUR


 

Informācija par “Klausītāja statusu” šeit https://www.liepu.lv/lv/858/klausitajs

Pieteikšanās LiepU Mūžizglītības nodaļā , 4.stāvā, 428.telpā līdz 2018.gada 19.janvārim.

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv, Tālr. 634 25477