Mūžiglītība

Atpakaļ
01.12.2017

Piedāvājam pieteikties “IEVADS DARBAM AR LEGO MINSTORMS ROBOTIEM UN PROGRAMMĒŠANAS VIDĒ LABVIEW (32 stundas, A)

Programmas mērķauditorija: skolotāji, kuriem ir otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība, skolotāja kvalifikācija; programmēšanas priekšzināšanas nav nepieciešamas.

 

Norises vieta: Liepāja.

Dalības maksa: 81 EUR.

Kursu norise: 2018. gada 1.pusgads


 

Programmas īsa anotācija: programma nodrošina zināšanas par programmvadāmo ierīču (robotu) uzbūves un darbības pamatprincipiem un prasmes  izmantot robotus integrētai eksakto zinātņu mācīšanai un radošās un kritiskās domāšanas attīstīšanai dažāda vecuma pamatskolas (1.-9.klašu) un vidusskolas (10.-12.klašu) skolēniem. Nodarbībās dalībnieki būvēs Lego Mindstorms robotus un to darbināšanai veidos datorprogrammas, izmantojot programmēšanas vidi LabView.

 

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

  • zināšanas par programmvadāmo ierīču (robotu) uzbūves un darbības pamatprincipiem;

  • zināšanas par algoritma jēdzienu un tā pamata konstrukcijām;

  • prasmes veidot robotu vadības programmu, izmantojot programmēšanas vidi LabVIEW;

  • spējas analizēt un risināt tehniskas problēmas, izveidojot atbilstošus algoritmus un datorprogrammas;

  • prasmes izmantot Lego Mindstrom robotus, to detaļas un sensorus integrētai datorikas, matemātikas, fizikas un dabaszinību mācīšanai;

  • prasmes organizēt skolēnu komandas darbu uzdevumu atrisināšanai, kas saistīti ar Lego Mindstrom robotu būvēšanu un to vadības programmu sastādīšanu;

  • spējas atlasīt piemērotākos līdzekļus efektīvai algoritmiskās domāšanas attīstīšanai dažāda vecuma skolēniem;

  • spējas projektēt, analizējot dažādus tehniskos risinājumus un izvēloties piemērotāko;

  • spējas rosināt skolēnu interesi par programmēšanu kā efektīvu līdzekli ikdienas un mācību uzdevumu risināšanai.


 

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek iegūta A programmas apliecība, kas derīga trīs gadus no izsniegšanas dienas.


Pieteikšanās, aizpildot anketuhttps://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem


 

Kontaktpersona: Līga, liga.apenite@liepu.lv