Mūžiglītība

Atpakaļ
11.10.2017

Jaunas A programmas skolotājiem

Piedāvājam programmas klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem:

 

Pašorganizēts mācību process (1.-6.kl.)

(6 stundas, A) Norises laiks: 2017.gada 2.decembris no 10:00 līdz 15:30

un

Pašorganizēts mācību process (5.-9.kl.)

(6 stundas, A) Norises laiks: 2017.gada 9.decembris no 10:00 līdz 15:30

 

 

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

Kursus vadīs lektore, psiholoģijas maģistre (Mg.psych.)Vija Zēlerte

Dalības maksa vienā programmā: 25 EUR

 

Pēc kursiem dalībnieki saņems apliecību.

 

Programmu īsa anotācija:

Programma sevī ietver tematus par skolēnu pašefektivitāti ietekmējošajiem faktoriem, pašefektivitāti veicinošas mācību vides raksturojumu, atgriezeniskās saiknes sniegšanu skolēna izpratnes par mācību procesu ietekmējošajiem faktoriem veicināšanai, atgriezeniskās saiknes efektivitātes nosacījumiem, skolēna uzvedības modeļiem, ieradumiem mācību procesā, to saistību ar mācību sasniegumiem.

 

Programmu mērķis:

Paaugstināt pedagogu psiholoģisko kompetenci.

 

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

Pilnveidota kompetence par skolēnu pašefektivitātes veicināšanu.

Pilnveidota kompetence par kvalitatīvas saskarsmes vides veicināšanu, problēmsituāciju iemesliem saskarsmē un efektīvu saskarsmes problēmu risināšanu.

 

Pieteikšanās līdz 17.novembrim, aizpildot anketu https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Kad būs nokomplektēta grupa, sazināsimies ar katru personīgi e-pastā par maksāšanas kārtību.

 

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv.