Pēdējā iespēja pieteikties semināra-praktikuma ciklam "Ceļš uz labizjūtu jeb Laimes un veiksmes formula"

30.septembris – Seminārs/praktikums (6 st.) „ Ķermeņa un emociju kopveseluma izpratne un nozīme labizjūtas kontekstā ”, Anda Ļoļāne, Mg.paed., SCENAR terapijas praktizētāja;

7.oktobris – Praktikums (6 st.) „Krāsu un mākslas terapijas dziedinošā iedarbība”, Liene Vēsmiņa, sertificēta tranpersonālā psihoterapeite EUROTAS, specializējusies mākslas un ķermeņterapijā, aromterapijā; 

14.oktobris – Praktikums (6 st.) „Teraspēle (The Theraplay), tās elementi un izmantošana darbā ar bērniem un ģimenēm”, Sarmīte Štāle, Radošais psiholoģijas centrs ĢIMENE, kopš 2002.gada skolas un ģimenes psiholoģe;

4.novembris – Praktikums (6 st.) „Dejas, kustības un ķermeņterapijas metodes pašsajūtas un attiecību uzlabošanai ikdienā”, Liene Vēsmiņa, sertificēta tranpersonālā psihoterapeite EUROTAS, specializējusies mākslas un ķermeņterapijā, aromterapijā.

 

Dalības maksa uz vienu dienu – 15 EUR. 

 

Semināra – praktikuma noslēgumā dalībnieki saņems apliecību, atbilstoši apmeklēto stundu skaitam.

 

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu koordinatores Viktorija Ņikitinas - tālr. 63429249, e-pasts viktorija.nikitina@liepu.lv

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
16

iWeek: UPDATE Zinātniskā konference....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

13:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Izstādes atklāšana “UPDATE 2.0”....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

18:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Performanču vakars un koncerts...

Friča Brīvzemnieka iela 28, [...]

21:00

x