Mūžiglītība

Atpakaļ
28.08.2017

Piedāvājam semināra – praktikuma ciklu „Ceļš uz labizjūtu jeb Laimes un veiksmes formula” 30.09.2017. – 04.11.2017. (sākums 30.09.2017. plkst.11:00)

Semināra – praktikuma cikls ir informatīvs un praktisks jebkuram interesentam. Tā pamatā tiek piedāvāti dažādi instrumenti sevis izpratnei un pieņemšanai, lai varētu justies laimīgi Šeit un Tagad. Cikls sastāv no semināra/praktikuma un četriem praktikumiem.
Seminārā/praktikumā akcentēta ķermeņa un emociju savstarpējā mijiedarbība, dažādu dziedniecisku vingrinājumu izmantošana harmoniskai pašizjūtai. Praktikumos aplūkoti 4 dažādi terapiju veidi, kas palīdzēs gan iepazīt un izprast sevi, gan uzlabos saskarsmi ar sev tuvajiem un
apkārtējiem. Nodarbības norisināsies 5 sestdienas:


30.septembris – Seminārs/praktikums (6 st.) „ Ķermeņa un emociju kopveseluma izpratne un nozīme labizjūtas kontekstā ”, Anda Ļoļāne, Mg.paed., SCENAR terapijas praktizētāja;


7.oktobris – Praktikums (6 st.) „Krāsu un mākslas terapijas dziedinošā iedarbība”, Liene Vēsmiņa, sertificēta tranpersonālā psihoterapeite EUROTAS,  specializējusies mākslas un ķermeņterapijā, aromterapijā;

 

14.oktobris – Praktikums (6 st.) „Teraspēle (The Theraplay), tās elementi un izmantošana darbā ar bērniem un ģimenēm”, Sarmīte Štāle, Radošais psiholoģijas centrs ĢIMENE, kopš 2002.gada skolas un ģimenes psiholoģe;

 

28.oktobris – Praktikums (6 st.) „Smilšu spēles terapijas metode”, Guna Krēgere – Medne, Radošais psiholoģijas centrs ĢIMENE, kopš 2007.gada konsultē bērnus un pieaugušos ar smilšu spēļu terapijas metodi, Mg sociālā darbā. Sertificēta supervizore sociālā darbā;

 

4.novembris – Praktikums (6 st.) „Dejas, kustības un ķermeņterapijas metodes pašsajūtas un attiecību uzlabošanai ikdienā”, Liene Vēsmiņa, sertificēta tranpersonālā psihoterapeite EUROTAS,  specializējusies mākslas un ķermeņterapijā, aromterapijā.

 

Dalības maksa: piesakoties uz visām nodarbībām – 70 EUR, uz vienu dienu – 15 EUR. Semināra – praktikuma noslēgumā dalībnieki saņems apliecību, atbilstoši apmeklēto stundu skaitam!

Dalībnieku skaits – ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties laicīgi!


Pieteikties līdz 22.09.2017. pa tālruni 63429249 vai sūtot e-pastu: viktorija.nikitina@liepu.lv, norādot datumus, kad vēlas piedalīties!