Mūžiglītība

Atpakaļ
22.08.2017

Aicinām pieteikties aktuālajām programmām 2017.g. rudenī

A programmas

 

Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā sākumskolā
6 stundas, maksa – 28 EUR
Norises laiks: 9.septembris (Pieteikšanās līdz 1.septembrim)


Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi
16 stundas, maksa – 65 EUR
Norises laiks: septembris-oktobris

 

Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)
72 stundas, maksa – Latvijas Logopēdu asociācijas biedriem 160 EUR; pārējiem kursu dalībniekiem 200 EUR
Norises laiks 2017.gada rudens – datumi tiks precizēti

 

Kvalitatīva izglītības vide mājturībā un tehnoloģijās
18 stundas, maksa – 50 EUR
Norises laiks 2017.gada rudens – datumi tiks precizēti

 

Bērnu ar speciālajām vajadzībām integrācija un iekļaušana izglītības procesā
36 stundas, maksa – 99 EUR
Norises laiks 2017.gada rudens – datumi tiks precizēti

 

Pedagoģiskā atbalsta nodrošinājums izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem iekļaujošā vidē
12 stundas, maksa – 35 EUR
Norises laiks 2017.gada rudens – datumi tiks precizēti

 

Bērnu un pusaudžu emocionālās audzināšanas kopsakarības
8 stundas, maksa - 26 EUR
Norises laiks tiks plānots pēc grupas nokomplektēšanas

 

Aktualitātes literatūras mācības saturā
30 stundas, maksa - 85 EUR
Norises laiks tiks plānots pēc grupas nokomplektēšanas

 

Aktualitātes latviešu valodas mācības saturā
30 stundas, maksa - 85 EUR
Norises laiks tiks plānots pēc grupas nokomplektēšanas

 

Darbs apvienotajās klasēs
36 stundas, maksa - 99 EUR
Norises laiks tiks plānots pēc grupas nokomplektēšanas

 

Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide
36 stundas, maksa - 100 EUR
Norises laiks tiks plānots pēc grupas nokomplektēšanas

 

B programmas

 

Izglītības iestādes bibliotekārs
72 stundas, Maksa – 200 EUR
Plānotais kursu sākums – 2017.g.oktobris

 

Pedagoģija
72 stundas, Maksa – 200 EUR
Plānotais kursu sākums – 2017.g.oktobris


Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē
72 stundas, Maksa – 200 EUR
Plānotais kursu sākums – 2017.g.oktobris

 

Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem)
96 stundas, Maksa – 200 EUR
Plānotais kursu sākums – 2017.g.oktobris

 

Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas
traucējumiem)
80 stundas, Maksa – 200 EUR
Plānotais kursu sākums – 2017.g.oktobris

 

Mājturības un tehnoloģijas priekšmeta saturs un didaktika pamatizglītībā (5.-9. klase)
160 stundas, Maksa – 370 EUR
Norises laiks tiks plānots pēc grupas nokomplektēšanas

 

Programmas tiek realizētas atsevišķām grupām pēc pieprasījuma gan Liepājā, gan ārpus tās. Īstenošanas laiks un izmaksas pēc vienošanās ar pasūtītāju.

 

Visi programmu apraksti, kā arī citas programmas var apskatīt šeit
https://www.liepu.lv/lv/193/pedagogu-talakizglitiba, izvēloties A vai B programmu sadaļu.

 

Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit
https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa- kursiem