Mūžiglītība

Atpakaļ
23.05.2017

Mainīti norises datumi maksas kursiem ”Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (A, 12 stundas)

Maksas kursi ”Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (A, 12 stundas) notiks Liepājā, 14. un 15. jūnijā. Konkrētie kursu norises laiki tiks precizēti.


Dalības maksa: 35 Euro.

 

Programmas mērķauditorija: Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi (ieskaitot pirmsskolas, speciālās, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas iestādes).

 

Tēmas:

1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā. 2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.

3. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.

4. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē.

5. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.

6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.

7. Nepilngadīgais kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.


 

Plānotais rezultāts: paaugstināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā.


 

Pēc kursu apguves tiek izsniegta apliecība, saskaņā ar 28.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Lai saņemtu apliecību, jāapmeklē abas mācību dienas.


 

Pieteikšanās, aizpildot anketu: http://www.liepu.lv/…/pieteiksanas-anketa-kursu-klausitajiem