Vienkārši paņēmieni vizuālās darbības rosināšanā

Liepājas Universitātē Mūžizglītības nodaļa lekciju ciklā „Mazā akadēmija” 9.martā pulksten 17.00 stāstīs par vienkāršiem paņēmieniem vizuālās darbības rosināšanā. Lekciju vadīs profesore, pedagoģijas doktore (Dr.paed.) Inta Klāsone.

Inta Klāsone stāsta: “Vizuālā māksla iegūst aizvien jaunus uzdevumus, kas izpaužas - būt vienai no iespējamām komunikācijas formām pieaugošajā saziņas laikmetā. Mākslinieciskās darbības rezultātā veidojas darbi ar tiem piemītošu saturu un formu, tādējādi, atklājot autora pārliecību un ideju. Katram vizuālās mākslas veidam piemīt sava valoda, kas ir iedarbīga un izteiksmīga, paužot izjūtas, emocijas, domas un vērtības. Pastāv daudzveidīgas iespējas, kā ar vienkāršiem paņēmieniem rosināt ikvienu eksperimentēt un izteikties mākslas valodā. Mazās akadēmijas lekcijas klausītāji iegūs ieskatu par vienkārši izmantojamām darba formām vizuālajā mākslā praktiskas līdzdarbošanās laikā.”

Katru studiju gadu LiepU Mūžizglītības nodaļa lekciju ciklā „Mazā akadēmija” ikvienam piedāvā papildināt zināšanas dažādās lekcijās, kuras ir bez maksas. Apliecinoši dokumenti par dalību "Mazās akadēmijas" lekcijās netiek izsniegti.

Lekcijai lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 63429249 vai rakstot uz e-pastu: liga.apenite@liepu.lv


Vienkārši paņēmieni vizuālās darbības rosināšanā

Atpakaļ

Kalendārs

Aug
31

Darbinieku kopsapulce

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

11:00

Aug
31

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Sep
03

2018./2019. studiju gada sākums

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

21:00