Mūžiglītība

Atpakaļ
09.01.2017

Piedāvājam apmeklēt maksas A kursus pedagogiem “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (12 stundas)

Kursi notiks divas dienas Liepājā: 19. janvārī (no plkst. 14:00-18:00) un 20. janvārī (no plkst. 13:00 līdz 18:00), Lielajā ielā 14, 430. telpā.

 

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu un MK noteikumiem Nr.173 par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, visiem vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem (ieskaitot pirmsskolas, speciālās, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas iestādes) reizi piecos gados jāapgūst zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Mērķa auditorija: vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.


Programmas mērķis: paaugstināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Tēmas:

1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.

2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.

3. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.

4. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē.

5. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.

6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.

7. Nepilngadīgais kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

 

Kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecības atbilstoši MK noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.


Dalības maksa: 35 EUR.

 

Pieteikšanās, aizpildot anketu (skatīt ŠEIT).