Mūžiglītība

Atpakaļ
14.12.2016

Piedāvā profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļai saskaņota jauna profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma bērnu tiesību aizsardzībā Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir saskaņojusi jaunu Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” 24 akadēmisko stundu apjomā. Šīs programmas mērķauditorija ir tiesnešiprokurori, advokāti, psihologi, Valsts policijas amatpersonas, ieslodzījuma vietu darbinieki, Valsts probācijas dienesta darbinieki, valsts un pašvaldību speciālisti.


Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1pantu programma piedāvā iespēju pilnveidot profesionālo  kvalifikāciju, apgūstot speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Programma izstrādāta atbilstoši MK noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” (01.04.2014.)

 


Pieteikšanās elektroniski, rakstot uz e-pastu: kristine.murniece@liepu.lv

vai tālruni: 20234301