Mūžiglītība

Atpakaļ
19.10.2016

Kursi „Bērnu emocionālās audzināšanas kopsakarības ar pusaudžu vecumposma īpatnībām” notiks 10.decembrī

10. decembrī no plkst. 10:00-17:00  Liepājas Universitātē (Lielā iela 14, 243. telpā) notiks kursi "Bērnu emocionālās audzināšanas kopsakarības ar pusaudžu vecumposma īpatnībām", kurus vadīs LiepU lektore, sertificēta praktiskā psiholoģe Ērika Gintere.


Kursu anotācija:

Bērnu emocionālās audzināšanas apmācību programma ir balstīta uz izpratni par  temperamentu, emocionālo piesaisti,  pašvērtējumu, emociju pašregulāciju un citiem audzināšanas aspektiem, kas balstīti uz empīriskiem pētījumiem, informāciju par bērna attīstību un audzināšanas principiem.


Pārejot no bērnības uz agrīnās jaunības vecumposmu vai arī , "agrajiem tīņa gadiem" , dažkārt veidojas uzvedības opozīcija kā ģimenē, tā  ārpus tās,  kas  saistīta ar pubertāti un bērnu sociālo attīstību. Lai  veidotos stabilāka izpratne komunikācijā  ar pusaudzi, mazinot konfliktējošās situācijas, būtiski ir vecākiem un pedagogiem nostiprināt zināšanas bērnu emocionālajā piesaistē, saskarsmē, disciplinēšanā un problēmu risināšanā.


Kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecības (8 akad. stundas).


Dalības maksa: LiepU studentiem 21,50 Euro, pārējiem dalībniekiem 26,00 Euro.


Pieteikšanās: aizpildot pieteikšanās anketu ŠEIT.