Mūžiglītība

Atpakaļ
23.08.2016

Aicinām pieteikties programmām!

“Nekad nav par vēlu kļūt par to, par ko kādreiz esi gribējis kļūt.”                                                                                                   /Džordžs Eliots/

Sveicieni rudens semestrī!
 
Aicinām pieteikties programmām!

Mācības tiks uzsāktas, kad nokomplektēsim grupas.

Pieteikties aizpildot pieteikšanās anketu ŠEIT 

Ja Jums ir vajadzīga kāda programma, ko mēs šobrīd nepiedāvājam, lūgums informēt par to mūs, pieteikšanās anketā izvēloties Cita interesējoša programma.

Aktuālākās programmas šobrīd:

“Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)” 72 stundas/72 TIP

“Mājturības un tehnoloģijas priekšmeta saturs un didaktika pamatizglītības posmā (5.-9.klase)” 160 stundas, B 

“Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā sākumskolā” 6 stundas, A

“Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi” 16 stundas, A 

“Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika” 80 stundas, B

C” KATEGORIJAS SPORTA SPECIĀLISTU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 340 stundas

“Izglītības iestādes bibliotekārs” 72 stundas,B

“Pedagoģija” 72 stundas, B

“Bērnu tiesību aizsardzība” 40 stundas, A

Speciālās izglītības programmas:

“Bērnu ar speciālajām vajadzībām integrācija un iekļaušana izglītības procesā” 36 stundas, A

“Bērni ar dažādiem attīstības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē” 36 stundas, A

“Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)” 80 stundas, B

“Attīstības traucējumu atpazīšana pedagoģiskajā procesā”, 12 stundas, A

U.C. programmas

Datorikas programmas:

“Ievads algoritmikā un programmēšanā, izmantojot vizuālās programmēšanas vides Scratch un kodu Game Lab” 32 stundas, A

“Pamatizglītības datorikas (informātikas) skolotājs” 160 stundas,B

U.C. programmas

Valsts apmaksāta A programma  “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”  12 stundas