Mūžiglītība

Atpakaļ
23.08.2016

Rosinās ieraudzīt citādu matemātiku!

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā jaunu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu sākumskolas skolotājiem “Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā sākumskolā” (6 st.) Programmas vadītāja Elita Laukalēja,  Mg. Paed., Majoru vidusskolas skolotāja (sākumskola, matemātika pamatskolā) 


Skolotājiem tiks piedāvātas idejas, mācīšanas metodes un metodiskie paņēmieniem matemātikā sākumskolā, lai kvalitatīvi, radoši un interesanti organizētu pedagoģisko darbību, izprotot katra skolēna individuālās vajadzības. Tiks akcentēta kustības pauzes nepieciešamība mācību procesā. Skolotājiem būs iespēja izveidot spēles, dažādas āra un praktiskās nodarbības matemātikas apguvei.


Plašāka informācija par programmu ŠEIT 


Pieteikšanās aizpildot pieteikšanās anketu ŠEIT