Mūžiglītība

Atpakaļ
27.06.2016

Valsts apmaksātā A programma pedagogiem “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (12 stundas)

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu un MK noteikumiem Nr.173 par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, visiem vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem (ieskaitot pirmsskolas, speciālās, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas iestādes) reizi piecos gados jāapgūst zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Saskaņā ar šo prasību Liepājas Universitāte izsludina pieteikšanos uz valsts apmaksāto A programmu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (12 stundas).

 

Šī programma tiek realizēta Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma “Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu apguvei” (Iepirkuma identifikācijas Nr.IZM 2016/18/B) ietvaros.

 

Mērķa auditorija:vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.

 

Projekta īstenošanas laiks:2016.gada jūlijs – novembris.

 

Norises laiks– 2 dienas, no plkst.10:00–16:00, pusd. pārtraukums no plkst.13:00-14:00

 

Norises vieta:  Rīgā un katrā Latvijas reģionā atbilstoši grupu formēšanās vietai. Vidējais dalībnieku skaits grupā – 30 dalībnieki.

 

Programmas mērķis: paaugstināt vispārējās un profesinālās izglītības iestāžu pedagogu profesinālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Tēmas:

1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.

2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.

3. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.

4. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē.

5. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.

6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.

7. Nepilngadīgais kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

 

Kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecības atbilstoši MK noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

 

Lai saņemtu apliecību, jāapmeklē abas mācību dienas.

 

! Pieteikšanās līdz 15. septembrim, aizpildot anketu, skatīt ŠEIT.

 

Norises laiki tiks precizēti pēc grupu nokomplektēšanas, sazinoties elektroniski ar katru personīgi.

 

Kontaktpersona: 

projektu koordinators

 

Kristīne Mūrniece (e-pasts: kristine.murniece@liepu.lv, tālr. 20234301)