Mūžiglītība

Atpakaļ
05.05.2016

Piedāvā profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā apgūt profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” 40 akadēmisko stundu apjomā tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, psihologiem, Valsts policijas amatpersonām, ieslodzījuma vietu darbiniekiem, Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, valsts un pašvaldību speciālistiem.


Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1pantu programma piedāvā iespēju pilnveidot profesionālo  kvalifikāciju, apgūstot speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Programma izstrādāta atbilstoši MK noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” (01.04.2014.)

 

Par mācību programmām plašāk skatīt katras programmas aprakstā:

 

 

Pieteikšanās elektroniski, rakstot uz e-pastu: kristine.murniece@liepu.lv