Mūžiglītība

Atpakaļ
25.04.2016

Valsts apmaksātās B programmas pedagogiem

Liepājas Universitātes (LiepU) Mūžizglītības nodaļa 2016. gadā par valsts budžeta līdzekļiem īsteno šādas B programmas:

 

  • Pedagoģija (100 stundas) -vispārizglītojošo skolu pedagogiem un prakšu vadītājiem ar augstāko akadēmisko izglītību atbilstošā nozarē, kuri strādā vispārējās izglītības iestādēs.

Norises vieta: Rīga, Liepāja.

Norises laiks: jūnijs – oktobris

Norises grafiks tiks publicēts pēc grupu nokomplektēšanās.

 

  • Pedagoģija (100 stundas) -profesionālās izglītības pedagogiem ar profesionālo izglītību atbilstošā nozarē, un kuri strādā profesionālas izglītības iestādēs, ir prakšu vadītāji profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos, kas īsteno praktiskās mācības vai kvalifikācijas prakses.

Norises vieta: Rīga.

Norises laiks: jūnijs – oktobris

Norises grafiks tiks publicēts pēc grupas nokomplektēšanās.

 

  • Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” saturs un didaktika (160 stundas) - vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem tās pašas tematiskās jomas cita mācību priekšmeta pasniegšanā.

Norises vieta: Rīga vai Liepāja (atkarībā no saņemto pieteikumu skaita)

Norises grafiks tiks publicēts pēc grupas nokomplektēšanās.

 

  • Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” saturs un didaktika (240 stundas) - vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem pamatizglītībā citas tematiskās jomas mācību priekšmeta pasniegšanā.

Norises vieta: Rīga vai Liepāja (atkarībā no saņemto pieteikumu skaita)

Norises grafiks tiks publicēts pēc grupas nokomplektēšanās.

 

! Pirmā pieteikšanās līdz 13.05.2016., aizpildot anketu skat. ŠEIT.

 

Aktuālo informāciju par šīm valsts apmaksātajām B programmām turpmāk skat. ŠEIT.

 

B programmas tiks realizētas Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā iepirkuma “Mācību pakalpojumi B programmu īstenošanā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei” (identifikācijas Nr. IZM 2016/7/B) ietvaros.

 

Informācija pa tālruni: 20234301 vai e-pastu: liga.apenite@liepu.lv