Mūžiglītība

Atpakaļ
21.04.2016

Mūžizglītības nodaļa noslēdz līgumu ar VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu”

Liepājas Universitātes (LiepU) Mūžizglītības nodaļa ir noslēgusi līgumu ar VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu”, kas paredz, ka iepirkuma „Darbinieku apmācība” (identifikācijas Nr. BKUS 2016/03) ietvaros LiepU Mūžizglītības nodaļa nodrošinās šīs slimnīcas darbiniekiem kursus “Komunikācija un konfliktu vadība veselības aprūpes vidē”. Līguma darbības termiņa laikā tiks nodrošinātas mācības trijām Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas darbinieku grupām.