Mūžiglītība

Atpakaļ
08.12.2015

Liepājas Universitātes MŪŽIZGLĪTĪBAS NODAĻA piedāvā apgūt B programmas


“Pamatizglītības pirmā posma (1-6) datorikas (informātikas) skolotājs”

160 stundas, B

385 EUR

 

Programmas mērķauditorija:sākumskolas skolotāji, kuriem ir otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un sākumskolas skolotāja kvalifikācija un elementārās prasmes darbā ar operētājsistēmu un tipiskām biroja lietotnēm.

 

Programmas īsa anotācija: programma nodrošina zināšanas un prasmes algoritmikā un programmēšanā, t.sk., programmatūras izstrāde Lego Mindstorms robotiem, programmatūras izstrāde vizuālās programmēšanas vidē Scratch; pilnveido prasmes darbam ar biroja lietotnēm atbilstoši ECDL prasībām; sniedz ieskatu datorikas nozarē un jaunākajās tehnoloģijās; sniedz zināšanas datorikas (informātikas) mācību metodikā pamatskolā.

 

Norises laiks: pēc grupas nokomplektēšanās brīža (grupas min. dalībnieku skaits: 15 cilv.).

 

Norises vieta: Liepājas Universitāte, Kr. Valdemāra iela 4, telpa Nr. 31.

 

Programmas vadītājs: asoc.profes., Dr.sc.comp. Anita Jansone.

 

Papildus informācija, rakstot e-pastu: liga.apenite@liepu.lv

 

!Pieteikties, aizpildot anketu, skatīt ŠEIT.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Pamatizglītības datorikas (informātikas) skolotājs”

160 stundas, B

414 EUR


Programmas mērķauditorija:skolotāji, kuriem ir otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība, skolotāja kvalifikācija un Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) un iepriekšējā prakse informātikas mācīšanā pamatskolā.

Programmas īsa anotācija: programma nodrošina zināšanas un prasmes algoritmikā un programmēšanā, t.sk., programmatūras izstrāde Lego Mindstorms robotiem, programmatūras izstrāde vizuālās programmēšanas vidē Scratch un programmēšanas valodā JAVA; pilnveido prasmes darbam ar biroja lietotnēm atbilstoši ECDL prasībām; sniedz ieskatu datorikas nozarē un jaunākajās tehnoloģijās; sniedz zināšanas datorikas (informātikas) mācību metodikā pamatskolā.


Norises laiks: pēc grupas nokomplektēšanās brīža (grupas min. dalībnieku skaits: 15 cilv.).


Norises vieta: Liepājas Universitāte, Kr. Valdemāra iela 4, telpa Nr. 31.

 

Programmas vadītājs: asoc.profes., Dr.sc.comp. Anita Jansone.

 

Papildus informācija, rakstot e-pastu: liga.apenite@liepu.lv

 

!Pieteikties, aizpildot anketu, skatīt ŠEIT.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika”

80 stundas, B

174 EUR


Programmas mērķauditorija:  pedagogi, kuriem ir sākumizglītības vai 1.- 4. klašu skolotāja profesionālā kvalifikācija.


Programmas īsa anotācija: atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”, sākumizglītības un 1.- 4. klašu skolotājiem tiek piedāvāta iespēja pilnveidot savas pedagoģiskās kompetences pirmsskolas izglītības skolotāja darbā. Programmas saturā ietverti temati, kas sekmē kompetenču pilnveidi pirmsskolas pedagoģiskā procesa satura veidošanā, organizācijā un metodikās, aktualizējot mācību satura integrāciju holistiskai bērna pasaules uztveres attīstībai, atbilstoši bērnu mācīšanās stiliem. Programmas īstenošana tiek piedāvāta gan klātienē, gan tiešsaistē e - vidē Moodle.


Norises laiks: pēc grupas nokomplektēšanās brīža (grupas min. dalībnieku skaits: 13 cilv.).


Norises vieta: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas vadītājs: asoc.profes, Dr.paed., Ilze Miķelsone.

 

Papildus informācija, rakstot e-pastu: liga.apenite@liepu.lv

 

!Pieteikties, aizpildot anketu, skatīt ŠEIT.