Pēdējā iespēja pieteikties semināra-praktikuma ciklam "Ceļš uz labizjūtu jeb Laimes un veiksmes formula"

30.septembris – Seminārs/praktikums (6 st.) „ Ķermeņa un emociju kopveseluma izpratne un nozīme labizjūtas kontekstā ”, Anda Ļoļāne, Mg.paed., SCENAR terapijas praktizētāja;

7.oktobris – Praktikums (6 st.) „Krāsu un mākslas terapijas dziedinošā iedarbība”, Liene Vēsmiņa, sertificēta tranpersonālā psihoterapeite EUROTAS, specializējusies mākslas un ķermeņterapijā, aromterapijā; 

14.oktobris – Praktikums (6 st.) „Teraspēle (The Theraplay), tās elementi un izmantošana darbā ar bērniem un ģimenēm”, Sarmīte Štāle, Radošais psiholoģijas centrs ĢIMENE, kopš 2002.gada skolas un ģimenes psiholoģe;

4.novembris – Praktikums (6 st.) „Dejas, kustības un ķermeņterapijas metodes pašsajūtas un attiecību uzlabošanai ikdienā”, Liene Vēsmiņa, sertificēta tranpersonālā psihoterapeite EUROTAS, specializējusies mākslas un ķermeņterapijā, aromterapijā.

 

Lasīt vairāk

Aicinām pedagogus pieteikties A programmai "Bērnu un pusaudžu emocionālās audzināšanas kopsakarības" (8 stundas)

Norises laiks: 2017.gada 28.oktobris

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

Kursus vadīs LiepU lektore, sertificēta praktiskā psiholoģe Ērika Gintere.

 

Maksa par kursiem: 26 EUR

 

 

Nodarbību ciklā, tiek akcentētas tēmas, kuras saistītas ar izpratni par temperamentu, emocionālo piesaisti, pašvērtējumu, emociju pašregulāciju un citiem audzināšanas aspektiem, kas balstīti uz empīriskiem pētījumiem, informāciju par izglītojamo attīstību un audzināšanas principiem. Pārejot no bērnības uz agrīnās jaunības vecumposmu vai "agrajiem tīņa gadiem", dažkārt veidojas uzvedības opozīcija kā ģimenē, tā ārpus tās, kas saistīta ar pubertāti un bērnu sociālo attīstību. Lai veidotos stabilāka izpratne komunikācijā ar pusaudzi, mazinot konfliktējošās situācijas, būtiski ir pedagogiem nostiprināt zināšanas bērnu emocionālajā piesaistē, saskarsmē, disciplinēšanā un problēmu risināšanā, pilnveidojot audzināšanas kompetences.

Lasīt vairāk

Piedāvājam pieteikties A programmām par kustību pauzēm skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai

Piedāvājam pieteikties šādām profesionālās pilnveides A programmām:

  • “Kustību pauzes skolēniem veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai pamatskolā”, 6 stundas, EUR 25.
  • “Kustību pauzes pirmsskolas vecuma bērniem veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai”, 6 stundas, EUR 25.
Lasīt vairāk

Piedāvājam semināra – praktikuma ciklu „Ceļš uz labizjūtu jeb Laimes un veiksmes formula” 30.09.2017. – 04.11.2017. (sākums 30.09.2017. plkst.11:00)

Semināra – praktikuma cikls ir informatīvs un praktisks jebkuram interesentam. Tā pamatā tiek piedāvāti dažādi instrumenti sevis izpratnei un pieņemšanai, lai varētu justies laimīgi Šeit un Tagad. Cikls sastāv no semināra/praktikuma un četriem praktikumiem.
Seminārā/praktikumā akcentēta ķermeņa un emociju savstarpējā mijiedarbība, dažādu dziedniecisku vingrinājumu izmantošana harmoniskai pašizjūtai. Praktikumos aplūkoti 4 dažādi terapiju veidi, kas palīdzēs gan iepazīt un izprast sevi, gan uzlabos saskarsmi ar sev tuvajiem un
apkārtējiem. Nodarbības norisināsies 5 sestdienas:

Lasīt vairāk

LiepU Mūžizglītības nodaļa piedāvā neformālās izglītības programmu Spāņu valoda iesācējiem (Español básico) A1-A2 (48 stundas).

 

Nodarbību sākums 2017. gada rudenī. Cena EUR 150.


Mācības notiks klātienē. Sīkāk par programmas saturu ŠEIT.


Pieteikties pa tālruni: 63429249 vai rakstot e-pastu: viktorija.nikitina@liepu.lv

 

 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Feb
23

Maarten van Rijn vieslekcija par tēmu...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00

Feb
23
Feb
23

“Izglītības procesa organizācija un...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

10:00