Neformālā izglītības programma "Ārstniecības augu eliksīru izgatavošana" (70 stundas)

Programmas sākums: 2018. gada jūnijs (pēc grupas nokomplektēšanās).

 

Programmas kopējais apjoms: 70 akadēmiskās stundas. Piedāvājam iespēju apgūt vienu vai vairākus moduļus pēc izvēles. Katra moduļa apjoms stundās tiks precizēts tuvākajā laikā.

 

Vajadzīgie materiāli nodarbībām dalībniekiem tiks nodrošināti no organizētāju puses.

 

Nodarbības vadīs: LiepU docente Vaira Kārkliņa, LiepU lektore Vineta Kulmane

Lasīt vairāk

Bērnu aprūpes pamati

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas

profesionālās pilnveides izglītības programma

 

BĒRNU APRŪPES PAMATI

40 stundas, Licences Nr. P-16272

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās pilnveides izglītības programmas “Bērnu aprūpes pamati” apguvi, pilnveidojot izglītojamo izpratni par bērna vispārējās attīstības likumsakarībām, drošas, veselīgas un attīstošas vides nodrošināšanas principiem, kā arī par bērnības pedagoģijas un pirmsskolas izglītības aktualitātēm un ētikas pamatprincipiem.

 

 

Lasīt vairāk

2018.gada 26.janvārī sāksies kursi “Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)” 72 stundas/TIP

Programmas mērķauditorija: Logopēdijas speciālisti (skolotāji logopēdi, logopēdi); audiologopēdi

 

Programmas īsa anotācija: programmas realizācija sniedz iespējas apgūt zināšanas par agrīnā vecumposma bērnu attīstības likumsakarībām, prasmi konstatēt traucējumus bērnu funkcionālajā attīstībā un pielietot mikrologopēdijas tehnoloģijas to novēršanai vai mazināšanai, sniedz praktiskus ieteikumus runas un valodas attīstības traucējumu korekcijas plānu izstrādē un realizācijā, kā arī izpratni par primārās, sekundārās un terciārās profilakses nozīmi.

 

Norises grafiks

 

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam pieteikties “IEVADS DARBAM AR LEGO MINSTORMS ROBOTIEM UN PROGRAMMĒŠANAS VIDĒ LABVIEW (32 stundas, A)

Programmas mērķauditorija: skolotāji, kuriem ir otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība, skolotāja kvalifikācija; programmēšanas priekšzināšanas nav nepieciešamas.

 

Norises vieta: Liepāja.

Dalības maksa: 81 EUR.

Kursu norise: 2018. gada 1.pusgads

 

 

 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Apr
28

Radošais zīmēšanas seminārs – praktikums

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

10:00

Apr
28

Sieviešu koru koncerts "Baltijas dziesmu pūrs"

Liepājas Latviešu biedrības [...]

17:00

May
07

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00