Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma “SPECIĀLĀS ZINĀŠANAS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ” (6 stundas, 30 EUR)

2018. gada 3. februārī (NODARBĪBU GRAFIKS)

 

Programmas mērķauditorija:

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi (ieskaitot pirmsskolas, speciālās, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas iestādes).

 

Saturs:

  • Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.

  • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes.

  • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.

  • Nepilngadīgais kriminālprocesā, administratīvo pārkāpumu procesā.

 

Plānotais rezultāts:

paaugstināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

 

*Programmas vadītāja – Ilma Neimane (ilma.neimane@liepu.lv)

 

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu koordinatores Viktorijas Ņikitinas tālr. 63429249, e-pasts viktorija.nikitina@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu (skatīt ŠEIT).

Lasīt vairāk

Aktuālā informācija par B programmu “PIRMĀ POSMA (1-6) DATORIKAS (INFORMĀTIKAS) SKOLOTĀJS” 160 stundas

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Kr.Valdemāra iela 4.

Norises laiks:

2018. gada 26.janvāris – 9.jūnijam*

26.01.2018. - 28.01.2018. klātienes nodarbības, 26.01.2018. nodarbības no plkst. 12:00.

09.02.2018. - 11.02.2018. klātienes nodarbības

23.02.2018. - 25.02.2018. klātienes nodarbības

09.03.2018. - 11.03.2018. klātienes nodarbības

23.03.2018. - 25.03.2018.  klātienes nodarbības

06.04.2018. - 08.04.2018. klātienes nodarbības

20.04.2018. - 22.04.2018. klātienes nodarbības

08.06.2018. klātienes nodarbības

09.06.2018. – kursu noslēgums

12.03.-20.05.2018. prakse

*Programma sastāv no nodarbībām klātienē, patstāvīgā darba, studijām e-vidē „Moodle”, prakses.

Lasīt vairāk

Radošais zīmēšanas seminārs – praktikums

Semināra-praktikuma ietvaros katrs dalībnieks varēs radīt unikālu mākslas darbu - gleznu uz audekla, arī gadīumos, ja zīmēts ir tikai bērnībā, pateicoties unikālai apmācības metodei. Glezna tiks gleznota uz audekla ar akrila krāsām, īpašā gleznošanas  stilā, kuru jebkurš interesents varēs apgūt šajā nodarbībā. Priekšzināšanas kursa apmeklētājiem nav nepieciešamas, jābūt vienīgi vēlmei radoši izpausties un smelties jaunas, pozitīvas emocijas no mākslas radīšanas prieka!

 

 

 

Šāds zīmēšanas stils ir:

  • meditatīvs process, kas nomierina, mazina trauksmi un spriedzi caur krāsu pozitīvo ietekmi;

  • vairo pozitīvu un priekpilnu attieksmi pret dzīvi un atmodina radošumu.

Lasīt vairāk

Valentīndienas pāru zīmēšanas seminārs - praktikums

Kopā zīmētas gleznas lielākais ieguvums - seminārā pavadītā laika nozīmīgums - šeit un tagad esot kopā, plecu pie pleca, kopā domājot, apspriežot. Atklājot otram savas sirds domas un vēlmes krāsās un otas triepienā. Brīdis, kad esam garīgi tuvu viens otram, jo kopēji gleznojam vienu gleznu, t.i.- praktiski savas attiecības, kopējo dzīvi, vēlmes, ilgas un nākotnes sapņus. Sakārtojam sevi un ieskatāmies dziļāk otra sirdī un iegūstam jaunas atziņas par sev tuvo cilvēku. Šis ir tas mirklis, kas vieno ciešāk, liek saskatīt kopējos mērķus, kļūdas, un rast garīgu spēku šķēršļu pārvarēšanai  pašam savās attieksmēs un otra izpratnē. Prieku par kopā izdzīvoto laiku RADOT, dos glezna , uz kuru vēlāk paskatoties ikdienas steigā, sajutīsiet MĪLESTĪBAS BRĪNUMAINO SPĒKU!

Priekšzināšanas kursa apmeklētājiem nav nepieciešamas, jābūt vienīgi vēlmei radoši izpausties un smelties jaunas, pozitīvas emocijas no mākslas radīšanas prieka!

Lasīt vairāk

Tālākizglītības programma "KOMUNIKĀCIJU UN KONFLIKTU VADĪBA VESELĪBAS APRŪPES VIDĒ" (12 stundas/TIP)

 Reģistrācijas numurs NTI/P-0703, NTI/P-0704

 

Programmas mērķauditorija: māsas.

 

Programmas īsa anotācija: pilnveidot semināra dalībnieku komunikācijas un saskarsmes spējas darbā ar pacientiem, kolēģiem, palīdzēt izprast un savlaicīgi pamanīt klientu neapmierinātības cēloņus, papildināt efektīvas konfliktu risināšanas iemaņas saskarsmē ar neapmierinātiem pacientiem, paplašināt saskarsmes zināšanas veselības jomā strādājošajiem, kuri savā darbā saskaras ar dažādu tipa psiholoģiskā raksturu cilvēkiem, paplašināt prasmes izveidojot pozitīvu kontaktu ar jebkuru klientu.

Lasīt vairāk

Kalendārs

Apr
28

Radošais zīmēšanas seminārs – praktikums

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

10:00

Apr
28

Sieviešu koru koncerts "Baltijas dziesmu pūrs"

Liepājas Latviešu biedrības [...]

17:00

May
07

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00