Piedāvājam apgūt “DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATLĪMEŅA ZINĀŠANU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU” (60 stundas)

Licences Nr. P-16342.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā tiek iegūtas zināšanas par vispārīgajiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu, lai izglītojamie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības darbu un strādāt ar normatīvo dokumentāciju uzņēmumā, valsts, pašvaldības vai nevalstiskā organizācijā.

 

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu “CIVILĀ AIZSARDZĪBA” (160 stundas)

 

Licences Nr. P-16343.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts, pašvaldību un sabiedriskās organizācijās.

 

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam pedagogiem apgūt B programmas, lai iegūtu tiesības mācīt DATORIKU (INFORMĀTIKU) 1.-9.klasei.

LiepU Mūžizglītības nodaļa atkarībā no mērķauditorijas piedāvā apgūt divas B programmas, kuras sekmīgi apgūstot tiek iegūtas tiesības mācīt Datoriku (informātiku) 1.-9.klasei: 
1) "Pamatizglītības datorikas (informātikas) skolotājs (160 stundas)". Dalības maksa: 414 EUR;
2) "Pamatizglītības datorikas (informātikas) skolotājs (240 stundas)". Dalības maksa: 485 EUR.


 

Plānotais abu programmu sākums: 2018. gada vasara.

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam pieteikties A programmām par kustību pauzēm skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai

“Kustību pauzes pirmsskolas vecuma bērniem veselības  un   fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai”, 6 ak. st.
Maksa - 25 EUR
Norises laiks: 01.03.2018., plkst. 9.00-14.00

 

“Kustību pauzes skolēnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai pamatskolā”, 6 ak. st.
Maksa - 25 EUR
Norises laiks: 02.03.2018., plkst. 9.00 - 14.00

 

Lasīt vairāk

“Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” (36 stundas, A programma)

 

Norises laiks: 2.,3. un 16.,17.marts

 

Programmas mērķauditorija: Krievu valodas kā svešvalodas vispārējās izglītības iestāžu pamatskolas un vidusskolas skolotāji.

 

Programmas īsa anotācija: Programmas saturs nodrošinās metodisko atbalstu skolotājiem obligātā satura īstenošanai mācību procesā. Nodarbībās tiek piedāvāti konkrēti paņēmieni un ierosinājumi. Tiek akcentētas arī inovatīvas mācību metodes krievu valodas kā svešvalodas apguvē, kas ir piemērotas skolēnu vecumposma īpatnībām, zināšanas līmenim un interesēm. Šo metožu izmantošana paaugstina mācīšanas motivāciju un kā arī „vēlēšanos ieskatīties komunicēšanas procesā”.

 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Jun
21

VSZF studentu izlaidums

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Jun
21

JMM Spēles un interaktīvo tehnoloģiju...

Kūrmājas prospekts 13, [...]

15:00

Jun
21

DIF studentu izlaidums

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

15:00