Vēl ir iespēja pieteikties Latvijas Bankas atklātajai vieslekcijai “Latvijas tautsaimniecība – pārkaršanas riski”

15. maijā plkst. 12.00 Liepājas Universitātē ikviens interesents aicināts apmeklēt Latvijas Bankas atklāto vieslekciju “Latvijas tautsaimniecība – pārkaršanas riski”.

Latvijas tautsaimniecības izaugsme ir paātrinājusies, arī iedzīvotāju ienākumi pakāpeniski aug. Pirms aptuveni desmit gadiem strauja izaugsme un ienākumu pieaugums Latvijā tika analizēts komplektā ar tautsaimniecības pārkaršanu un nelīdzsvarotību vairākos sektoros. Vieslekcijā Agnese Rutkovska, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenā ekonomiste, skaidros, kas šobrīd notiek savādāk pieprasījuma un piedāvājuma pusē, kā arī analizēs Latvijas tautsaimniecības izaugsmi noteicošos faktorus, tautsaimniecības attīstību raksturojošus strukturālos rādītājus un līdzsvarotai attīstībai nepieciešamās kapacitātes veidošanās līdzšinējās tendences un nākotnes iespējas.

Dalība vieslekcijā ir bez maksas, tai iepriekš jāpiesakās (līdz 10.maijam), zvanot pa tālruni 20234301 vai rakstot uz e-pastu: liga.apenite@liepu.lv.

Lasīt vairāk

Neformālā izglītības programma "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA"

LiepU Mūžizglītības nodaļa piedāvā neformālās izglītības programmu


“ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA” (70 akad. stundas) 265,00 Euro


 

Norises laiks: 02.06.2018.-08.09.2018

Nodarbības vadīs: Liepājas Universitātes docente Vaira Kārkliņa un Liepājas Universitātes lektore Vineta Kulmane.

Piedāvājam iespēju apgūt visu programmu vai atsevišķus moduļus pēc izvēles. Programmas noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta Mūžizglītības nodaļas apliecība atbilstoši apmeklētajam stundu skaitam.

Dalības maksa, apgūstot visu programmu: 265,00 Euro, apgūstot atsevišķus moduļus dalības maksu skatīt pie katra attiecīgā moduļa.

Vajadzīgie materiāli nodarbībām dalībniekiem tiks nodrošināti no organizētāju puses.

Lasīt vairāk

Norises datumi “PAMATIZGLĪTĪBAS DATORIKAS (INFORMĀTIKAS) SKOLOTĀJS” 240 stundas, B, 485 EUR

Kursu norise: 16.07.2018.-04.11.2018.


Kursu klātienes nodarbības ir plānotas šādos datumos*:
16.07.2018.-20.07.2018.
30.07.2018.-03.08.2018.
13.08.2018.-17.08.2018.
21.09.2018.-23.09.2018.
05.10.2018.-07.10.2018.
19.10.2018.-21.10.2018.
02.11.2018.-04.11.2018.
*Papildus nodarbībām klātienē programmā ir plānots patstāvīgais darbs, studijas e-vidē „Moodle”, prakse.


 

Norises vieta: Liepājas Universitāte, Kr. Valdemāra iela 4 un Lielā iela 14


 

Lasīt vairāk

Ir zināmi norises datumi “PAMATIZGLĪTĪBAS DATORIKAS (INFORMĀTIKAS) SKOLOTĀJS” 160 stundas, B, 414 EUR

Kursu norise: 16.07.2018.-03.11.2018.


 Klātienes dienas*:

16.07.-20.07.2018.,

30.07.-03.08.2018.,

13.08.-17.08.2018.,

21.09.-23.09.2018.

03.11.2018.


*Papildus nodarbībām klātienē programmā ir plānots patstāvīgais darbs, studijas e-vidē „Moodle”, prakse.


 

Norises vieta: Liepājas Universitāte, Kr. Valdemāra iela 4 un Lielā iela 14

Lasīt vairāk

“Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem)” 72 stundas, B programma

 

Progammas norises grafiks:

Datums

Laiks

Tēma

27.aprīlis

 

 

14.00-20.00

 

221.telpa

Bērnu speciālo izglītības vajadzību pedagoģiskās diagnosticēšanas metodoloģija un tās izmantošana izglītības procesā: pedagoģiskās izpētes metodes un sistēma.

Diagnosticējošā pedagoģiskā eksperimenta organizācija speciālās izglītības procesā.(8)

28.aprīlis

 

 

09.00-15.00

 

221.telpa

Izglītības procesa individualizācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Izglītības programmu adaptēšanas, modificēšanas un individualizēšanas stratēģijas.

Izglītības iestādes sadarbība ar bērnu vecākiem, individuālā izglītības plāna izveide. (8)

11.maijs

 

14.00-18.30

 

229.telpa

Ievads speciālajā psiholoģijā: bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vai mācīšanās traucējumiem kognitīvās un emociju gribas sfēras attīstības īpatnības

Mācīšanās traucējumu un garīgās attīstības traucējumu diferenciālās pazīmes. (6)

12.maijs

 

09.00-13.30

229.telpa

Inovatīvas tendences Latvijas un starptautiskās speciālās izglītības sistēmas attīstībā.

Iekļaujošas vides veidošana izglītības iestādē. (6)

19.maijs

9.00-15.00

221.telpa

Speciālo izglītības vajadzību

bioloģiski psiholoģiskā izcelsme: garīgās attīstības traucējumu un mācīšanās traucējumu cēloņi. (8)

5.jūnijs

9.00-13.30

Kr.Valdemāra ielā 4, 19v telpa

 

12.30-15.30

403.telpa

Dabas zinību un ģeogrāfijas mācīšanas specifika speciālā izglītībā. (6)

 

 

Bērnu ar mācīšanās grūtībām pedagoģiskā novērošana izglītības procesā. (4)

6.jūnijs

9.00-15.00

 

 

15.30-18.30

403.telpa

Ievads dzimtās valodas speciālā metodikā. Metodiskās izstrādes dzimtās valodas mācīšanas speciālajā metodikā. (8)

Mācību metožu diferencēšana un individualizācija bērniem ar mācīšanās grūtībām. (4)

7.jūnijs

9.00-15.00

 

 

15.30-18.30

 

18.40 -20.10

403.telpa

Mācīšanās grūtību psiholoģiskās izpausmes.

Sociālās vides nodrošinājums bērnu uzvedības problēmu reducēšana (8)

Matemātikas pamati un ievads matemātikas mācīšanas speciālajā metodikā. (4)

Praktiskai darbs (2)

Pauzes, to ilgums un laiki pēc savstarpējas klausītāju grupas un lektoru vienošanās.

 

Programmas vadītāja: Inese Stepko, stepins2@inbox.lv

29787477

Lasīt vairāk

Kalendārs

Oct
18

Viesseminārs "Islāmiskā terorisma saknes un...

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

14:00

Oct
22

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

Oct
26

Pirmkursnieku iesvētības "Pamestais cirks"

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

17:00