“Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē” 72 stundas, B programma

 

Progammas norises grafiks:

 

Datums

Laiks

Tēma

Lektors

 

23.02.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Pedagoģiskā procesa plānošana, organizācija un novērtēšana speciālajā pirmsskolas izglītībā

 

 

Inese Stepko

 

24.02.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Attīstības traucējumu agrīnā medicīniskā diagnostika

 

 

Vita Kadiķe

 

16.03.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Valodas attīstības traucējumu un izziņas darbības attīstības savstarpējā saistība

 

 

Gundega Tomele

 

17.03.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Izziņas darbības traucējumu novērtējums speciālajā psiholoģijā

 

 

Ērika Gintere

 

06.04.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Individuālo speciālo vajadzību respektēšana pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskajā procesā

 

 

Zane Tumševica

 

07.04.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Speciālo izglītības programmu būtība un nepieciešamība

 

 

Dina Bethere

 

11.05.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Garīgās attīstības traucējumu atpazīšana pedagoģiskajā procesā

 

 

Irita

Kovaļska

 

12.05.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Montesori pedagoģija un tās pielietojums speciālajā pirmsskolas izglītībā

 

 

Gundega Tomele

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam apgūt “DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATLĪMEŅA ZINĀŠANU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU” (60 stundas)

Licences Nr. P-16342.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā tiek iegūtas zināšanas par vispārīgajiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu, lai izglītojamie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības darbu un strādāt ar normatīvo dokumentāciju uzņēmumā, valsts, pašvaldības vai nevalstiskā organizācijā.

 

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu “CIVILĀ AIZSARDZĪBA” (160 stundas)

 

Licences Nr. P-16343.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts, pašvaldību un sabiedriskās organizācijās.

 

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam pedagogiem apgūt B programmas, lai iegūtu tiesības mācīt DATORIKU (INFORMĀTIKU) 1.-9.klasei.

LiepU Mūžizglītības nodaļa atkarībā no mērķauditorijas piedāvā apgūt divas B programmas, kuras sekmīgi apgūstot tiek iegūtas tiesības mācīt Datoriku (informātiku) 1.-9.klasei: 
1) "Pamatizglītības datorikas (informātikas) skolotājs (160 stundas)". Dalības maksa: 414 EUR;
2) "Pamatizglītības datorikas (informātikas) skolotājs (240 stundas)". Dalības maksa: 485 EUR.


 

Plānotais abu programmu sākums: 2018. gada vasara.

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam pieteikties A programmām par kustību pauzēm skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai

“Kustību pauzes pirmsskolas vecuma bērniem veselības  un   fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai”, 6 ak. st.
Maksa - 25 EUR
Norises laiks: 01.03.2018., plkst. 9.00-14.00

 

“Kustību pauzes skolēnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai pamatskolā”, 6 ak. st.
Maksa - 25 EUR
Norises laiks: 02.03.2018., plkst. 9.00 - 14.00

 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Apr
28

Radošais zīmēšanas seminārs – praktikums

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

10:00

Apr
28

Sieviešu koru koncerts "Baltijas dziesmu pūrs"

Liepājas Latviešu biedrības [...]

17:00

May
07

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00