Valentīndienas pāru zīmēšanas seminārs - praktikums

Kopā zīmētas gleznas lielākais ieguvums - seminārā pavadītā laika nozīmīgums - šeit un tagad esot kopā, plecu pie pleca, kopā domājot, apspriežot. Atklājot otram savas sirds domas un vēlmes krāsās un otas triepienā. Brīdis, kad esam garīgi tuvu viens otram, jo kopēji gleznojam vienu gleznu, t.i.- praktiski savas attiecības, kopējo dzīvi, vēlmes, ilgas un nākotnes sapņus. Sakārtojam sevi un ieskatāmies dziļāk otra sirdī un iegūstam jaunas atziņas par sev tuvo cilvēku. Šis ir tas mirklis, kas vieno ciešāk, liek saskatīt kopējos mērķus, kļūdas, un rast garīgu spēku šķēršļu pārvarēšanai  pašam savās attieksmēs un otra izpratnē. Prieku par kopā izdzīvoto laiku RADOT, dos glezna , uz kuru vēlāk paskatoties ikdienas steigā, sajutīsiet MĪLESTĪBAS BRĪNUMAINO SPĒKU!

Priekšzināšanas kursa apmeklētājiem nav nepieciešamas, jābūt vienīgi vēlmei radoši izpausties un smelties jaunas, pozitīvas emocijas no mākslas radīšanas prieka!

Lasīt vairāk

Tālākizglītības programma "KOMUNIKĀCIJU UN KONFLIKTU VADĪBA VESELĪBAS APRŪPES VIDĒ" (12 stundas/TIP)

 Reģistrācijas numurs NTI/P-0703, NTI/P-0704

 

Programmas mērķauditorija: māsas.

 

Programmas īsa anotācija: pilnveidot semināra dalībnieku komunikācijas un saskarsmes spējas darbā ar pacientiem, kolēģiem, palīdzēt izprast un savlaicīgi pamanīt klientu neapmierinātības cēloņus, papildināt efektīvas konfliktu risināšanas iemaņas saskarsmē ar neapmierinātiem pacientiem, paplašināt saskarsmes zināšanas veselības jomā strādājošajiem, kuri savā darbā saskaras ar dažādu tipa psiholoģiskā raksturu cilvēkiem, paplašināt prasmes izveidojot pozitīvu kontaktu ar jebkuru klientu.

Lasīt vairāk

Neformālā izglītības programma "Ārstniecības augu eliksīru izgatavošana" (70 stundas)

Programmas sākums: 2018. gada jūnijs (pēc grupas nokomplektēšanās).

 

Programmas kopējais apjoms: 70 akadēmiskās stundas. Piedāvājam iespēju apgūt vienu vai vairākus moduļus pēc izvēles. Katra moduļa apjoms stundās tiks precizēts tuvākajā laikā.

 

Vajadzīgie materiāli nodarbībām dalībniekiem tiks nodrošināti no organizētāju puses.

 

Nodarbības vadīs: LiepU docente Vaira Kārkliņa, LiepU lektore Vineta Kulmane

Lasīt vairāk

Bērnu aprūpes pamati

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas

profesionālās pilnveides izglītības programma

 

BĒRNU APRŪPES PAMATI

40 stundas, Licences Nr. P-16272

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās pilnveides izglītības programmas “Bērnu aprūpes pamati” apguvi, pilnveidojot izglītojamo izpratni par bērna vispārējās attīstības likumsakarībām, drošas, veselīgas un attīstošas vides nodrošināšanas principiem, kā arī par bērnības pedagoģijas un pirmsskolas izglītības aktualitātēm un ētikas pamatprincipiem.

 

 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Feb
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Mar
01

Kustību pauzes pirmsskolas vecuma bērniem...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00

Mar
02

Kustību pauzes skolēnu veselības un fiziskās...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00