Piedāvājam LU pasniedzējas, Talsu PII “Pīlādzītis” mūzikas skolotājas un 15 dažādu metodisko krājumu par muzikālās audzināšanas tēmām pirmskolā autores Baibas Brices kursus Liepājā!

Baiba Brice - par sevi...

 

Esmu pirmskolas mūzikas skolotāja. Jau četrdesmito gadu pārliecinos par to, ka laba pirmskolas izglītība bērna dzīvē ir kā kārtīgi pamati jaunbūvei, kura varēs stabili pastāvēt gadsimtiem spītējot. Savukārt, ja nav ielikti kārtīgi pamati – vai ir jēga augstām sienām?

 

Paralēli pirmskolai strādāju arī LU, pasniedzot kursu “Bērna izglītības saturs pirmskolā. Mūzikas metodika”. Kā eksperte jau gadu esmu iesaistīta VISC projektā “Kompetenču pieeja pedagoģijā”.

 

Esmu studējusi gan mūzikas pedagoģiju, gan logopēdiju. Joprojām man patīk mācīties, tādēļ regulāri papildinu zināšanas dažādos starptautiskos kursos un konferencēs Somijā, Igaunijā, Vācijā, Austrijā, Ungārijā, Čehijā un citur.

 

Manas profesionālās intereses saistās ar ORFF pedagoģiju. Šī metode – elementārā muzicēšana - manuprāt, ir viena no daudzpusīgākajām, humānākajām un aizraujošākajām pieejām, ievadot bērnu mūzikas pasaulē. Darbā ar bērnudārza bērniem arvien vairāk pārliecinos, ka K.Orfa pieeja sekmē bērnu interesi par daudzveidīgu muzikālo darbību, aizrautību un radošumu. Mani bijušie audzēkņi ir nu jau sabiedrībā plaši pazīstami mūziķi, skolotāji, mācītāji, ārsti, sportisti, u.c. – lepojos ar ikvienu no viņiem!

 

Kopš 2007. gada esmu izdevusi jau 15 dažādus metodiskos krājumus par muzikālās audzināšanas tēmām pirmskolā, kas veidoti kā palīgmateriāli gan pirmskolas, gan mūzikas skolotājiem. Arī šobrīd izdevniecībā RaKa savu kārtu izdošanai gaida grāmatas “Skaņu spēles – II” manuskripts.

 

Lai aplūkotu piedāvāots kursus, spiediet "Lasīt vairāk".

Lasīt vairāk

Piedāvājam pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" 3.moduļa "Pašizgatavota zaļā kosmētika" (16 stundas) apguvei.

Dalības maksa: 55 Euro
Norises laiks: 2018. gada 13. jūlijs un 14. jūlijs


 

Tēmas

  • Zaļās kosmētikas līdzekļu pamatprincipi – ēdams, bioloģisks un dziedniecisks. Savvaļas, dārza augi un dabiskās izejvielas kosmētiskiem eliksīriem.

  • Ādas tipi un to kopšanas principi.

  • Zaļās kosmētikas eliksīru gatavošana – nepieciešamie produkti, piederumi, receptes, darba gaita.

  • Eliksīru lietošana kosmētiskajos līdzekļos – losjonos, šampūnos, ziedēs, krēmos, lūpu balzāmos, ziepēs, zobu kopšanas līdzekļos. Produktu konservācijas paņēmieni


 

Nodarbības vadīs: Liepājas Universitātes docente Vaira Kārkliņa un Liepājas Universitātes lektore Vineta Kulmane.


 

Vajadzīgie materiāli nodarbībām dalībniekiem tiks nodrošināti no organizētāju puses.


 

Pieteikšanās līdz 09.07.2018., aizpildot pieteikšanās anketu: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem


 

Kontaktpersona: Līga (e-pasts: liga.apenite@liepu.lv).

Lasīt vairāk

Piedāvājam iespēju pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" (70 akad. stundas) atsevišķu moduļu apguvei

2.modulis "Rūpnieciskie produkti un vides izglītība" (4 stundas)
Dalības maksa: 19 Euro
Norises laiks: 2018. gada 16. jūnijs

Tēmas: 
Ķermeņa ekosistēma. Ādas biotops. Gremošanas ekosistēma. Dabas aromātu uztvere.
Rūpnieciskās kosmētikas, sadzīves ķīmijas un pārtikas ietekme uz ķermeni un apkārtējo vidi. Rūpnieciski ražoto produktu INCI nomenklatūra un ekoloģiskā pēda.
Rūpniecisko produktu alternatīvas pašu vajadzību nodrošināšanai un vides aizsardzībai.

Pieteikšanās līdz 12.06.2018.

 

Lai aplūkotu citus moduļus, spiediet "Lasīt vairāk"

 

 

Lasīt vairāk

Neformālā izglītības programma “Programmēšanas valodas Python pamati” (18 akad. stundas)

Norises laiks: 20.08.2018.-22.08.2018.

 

Mērķauditorija: programmēšanas interesenti, skolēnu vecāki.

 

Programma nodrošina zināšanas un prasmes algoritmu sastādīšanā un programmēšanā: cikli, sazarošanās, mainīgie, “bruņurupuča grafika”, animācijas veidošana, simulācijas un spēļu veidošana. Dalības maksa, apgūstot visu programmu: 50 Euro.

 

Programma veidota no vairākiem semināriem, tāpēc interesenti var pieteikties un apgūt arī tikai atsevišķus sev interesējošos seminārus (dalības maksa ir norādīta pie katra attiecīgā semināra).

 

Nodarbību vadītājs: Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp., Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors

Lasīt vairāk

Piedāvājam apgūt vairākas A un B programmas Datorikā

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa 2018. gada vasarā piedāvā apgūt vairākas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A un B programmas Datorikā:

 

✓ A programma “Algoritmu veidošanas un programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch” (32 stundas, 81 Euro). 
Norises laiks: 16.07.2018.-03.08.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Programmesana_Scratch.pdf

 

✓ A programma “Programmatūras izstrāde Lego Mindstorms EV3 robotiem programmēšanas vidē LabVIEW” (32 stundas, 81 Euro). 
Norises laiks: 18.07.2018.-15.08.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Programmesana_Roboti.pdf

 

✓ A programma “Ievads programmēšanā, izmantojot programmēšanas valodu Java” (A, 42 stundas, 102 Euro). 
Norises laiks: 02.08.2018.-23.09.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Programmesana_Java.pdf

 

✓ A programma “Programmēšanas valodas Python3 pamati” (18 stundas, 50 Euro). 
Norises laiks: 20.08.2018.-22.08.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Programmesana_Python.pdf

 

✓ B programma “Pamatizglītības datorikas (informātikas) skolotājs” (160 stundas, 414 Euro). 
Norises laiks:16.07.2018.-03.11.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Datorika%20(informātika)%20160%20stundas,%20B.pdf

 

✓ B programma “Pamatizglītības datorikas (informātikas) skolotājs” (240 stundas, 485 Euro). 
Norises laiks: 16.07.2018.-04.11.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Datorika%20(informātika)%20240%20stundas,%20B.pdf

 

Kursu norises vieta: Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā iela 14
Kontaktpersona: Līga, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv
Pieteikšanās, aizpildot anketu: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Lasīt vairāk

Kalendārs

Oct
18

Viesseminārs "Islāmiskā terorisma saknes un...

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

14:00

Oct
22

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

Oct
26

Pirmkursnieku iesvētības "Pamestais cirks"

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

17:00