Iespēja pieteikties B programmai „Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)”

Vispārējās pamatizglītības skolotāji un speciālās izglītības skolotāji, kas realizē vai plāno realizēt speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar valodas vai mācīšanās traucējumiem aicināti pieteikties tālākizglītības B programmai „Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)”, 80 st.


Kursu norises laiks: 12.10. – 8.12.2018.
Kursu norises vieta: Liepāja

Vairāk par kursu programmu var uzzināt Liepājas Universitātes mājas lapā sadaļā Mūžizglītība.


Pieteikšanās kursiem līdz 01.10.2018.


Programmas vadītāja: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF lektore, studiju programmas Logopēdija direktore.


Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem
 
Kontaktpersona: Lāsma, e-pasts: luo@liepu.lv

Lasīt vairāk

Skolotājiem logopēdiem un logopēdiem ir iespēja pieteikties tālākizglītības kursiem „Agrīnās attīstības logopēdija” (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam) 72 stundas, A programma

Programmas mērķauditorija: skolotāji logopēdi, logopēdi


Programmas īsa anotācija: programmas realizācija sniedz iespējas apgūt zināšanas par agrīnā vecumposma bērnu attīstības likumsakarībām, prasmi konstatēt traucējumus bērnu funkcionālajā attīstībā un pielietot mikrologopēdijas tehnoloģijas to novēršanai vai mazināšanai, sniedz praktiskus ieteikumus runas un valodas attīstības traucējumu korekcijas plānu izstrādē un realizācijā, kā arī izpratni par primārās, sekundārās un terciārās profilakses nozīmi.

Kursu norises laiks: 21.09. līdz 25.11.2018.


Norises vieta: Liepāja 


Programmas vadītāja: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU lektore, profesionālās bakalaura studiju programmas “Logopēdija” direktore. 


Pieteikties, aizpildot anketu: http://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursu-klausitajiem


Kontaktpersona: Lāsma, e-pasts: luo@liepu.lv

Lasīt vairāk

Iespēja pieteikties B programmai „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika” 80 stundas

  • "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" (80 stundas)

Skolotājiem, kuriem ir tiesības strādāt pamatskolā vai vidusskolā.
 
 

  • "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" (80 stundas)

Skolotājiem, kuriem ir sākumizglītības skolotāja kvalifikācija.

 
 

Programmu aprakstus var lasīt šeit https://www.liepu.lv/lv/772/b-programmas
 
Kursu sākums: 22. septembris

Programmas vadītāja: Ilze Miķelsone, Dr.paed.
 
 

Lasīt vairāk

Iespēja pieteikties tālākizglītības kursam „Pedagoģija” 72 stundas, B programma.

Progammas sākums: š.g. 22.septembrī.
 
Programmas mērķauditorija: Jebkurš interesents  ar vidējo izglītību un profesionālajā tālākizglītībā iegūtu kvalifikāciju vai profesionālo/akadēmisko augstāko izglītību, vai profesionālo vidējo izglītību, vai amatnieka kvalifikāciju(meistara līmenis attiecīgajā nozarē) bez pedagoģiskās izglītības.
 
Programmas vadītājs: Dr.paed., prof.Linda Pavītola.
 
Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte
 
Dalības maksa: EUR 200,00. (Varēs maksāt pa daļām)
 
Pēc programmas sekmīgas apguves tiks izsniegts sertifikāts.
 
Pieteikšanās līdz 2018.gada 10. septembrim, aizpildot anketu adresē  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem
 
Kontaktpersona: Lāsma, e-pasts: luo@liepu.lv

 

 

Lasīt vairāk

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa 2018. gadā īstenos valsts finansēto B programmu “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.

 

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi, profesionālo iestāžu pedagogi

 

Sasniedzamais mērķis: pilnveidot sākumskolas un pamatskolas pedagogu zināšanas informātikas un tehnoloģiju jomā.

 

Apjoms: 240 stundas, ko veido:

  • lekcijas un semināri: 30% no kopējā stundu apjoma,

  • patstāvīgais darbs 50% no kopējā stundu apjoma,

  • prakse 20% no kopējā stundu apjoma.

Kopējāis klātienes dienu skaits (t.i.: lekcijas un semināri, patstāvīgais darbs auditorijā): ~ 19 dienas.

 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Oct
18

Viesseminārs "Islāmiskā terorisma saknes un...

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

14:00

Oct
22

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

Oct
26

Pirmkursnieku iesvētības "Pamestais cirks"

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

17:00