Beigusies pieteikšanās valsts apmaksātajām B programmām pedagogiem

LiepU Mūžizglītības nodaļa informē, ka pieteikšanās valsts apmaksātajām B programmām "Pedagoģija" un "Mācību priekšmeta "Sociālās zinības" saturs un didaktika" ir beigusies.

 

Lasīt vairāk

Valsts apmaksātās B programmas pedagogiem

LiepU Mūžizglītības nodaļa aicina pieteikties valsts apmaksātajai B programmai pedagogiem "Pedagoģija" (100 stundas).
Lasīt vairāk

Pagarinām pieteikšanos uz valsts apmaksātajām B programmām pedagogiem

Pagarinām pieteikšanos uz šādām valsts apmaksātām B programmām:
1) "Pedagoģija" (100 stundas) - vispārizglītojošo skolu pedagogiem un prakšu vadītājiem ar augstāko akadēmisko izglītību atbilstošā nozarē, kuri strādā vispārējās izglītības iestādēs;
2) "Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” saturs un didaktika" (240 stundas) - vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem pamatizglītībā citas tematiskās jomas mācību priekšmeta pasniegšanā.

Pieteikšanās termiņš: 3. jūnijs.
Lasīt vairāk

Piedāvā profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā apgūt profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” 40 akadēmisko stundu apjomā tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, psihologiem, Valsts policijas amatpersonām, ieslodzījuma vietu darbiniekiem, Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, valsts un pašvaldību speciālistiem.


Lasīt vairāk

Valsts apmaksātās B programmas pedagogiem

Liepājas Universitātes (LiepU) Mūžizglītības nodaļa 2016. gadā par valsts budžeta līdzekļiem īstenos šādas B programmas:

  • "Pedagoģija";
  • "Mācību priekšmeta "Sociālās zinības" saturs un didaktika".

 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Jun
26

HMZF studentu izlaidums

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Jun
26

PSDF studentu izlaidums

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

15:00

Jun
27

PSDF studentu izlaidums

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

x