RADOŠAIS ZĪMĒŠANAS SEMINĀRS-PRAKTIKUMS 24. martā un 28. aprīlī

Semināra-praktikuma ietvaros katrs dalībnieks varēs radīt unikālu mākslas darbu - gleznu uz audekla, arī gadīumos, ja zīmēts ir tikai bērnībā, pateicoties unikālai apmācības metodei. Glezna tiks gleznota uz audekla ar akrila krāsām, īpašā gleznošanas  stilā, kuru jebkurš interesents varēs apgūt šajā nodarbībā. Priekšzināšanas kursa apmeklētājiem nav nepieciešamas, jābūt vienīgi vēlmei radoši izpausties un smelties jaunas, pozitīvas emocijas no mākslas radīšanas prieka!

 

 

Šāds zīmēšanas stils ir:

  • meditatīvs process, kas nomierina, mazina trauksmi un spriedzi caur krāsu pozitīvo ietekmi;

  • vairo pozitīvu un priekpilnu attieksmi pret dzīvi un atmodina radošumu.

 

Semināra dalībnieki, kas jau reiz piedalījušies seminārā, iegūs jaunas zināšanas- krāsu jaukšanā, kompozīcijas veidošanā, objekta telpiskā atainošanā, objekta ēnu ieklāšanā, zināšanas par perspektīvi, laukuma ritmu, zināšanas par tonalitāti, dažādu krāsu specifiskajām īpašībām, līniju un plakņu novietojuma nozīmi gleznā, krāsu saderību.

Lasīt vairāk

“Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā sākumskolā” 6 ak. stundas, A programma

 

Norises laiks: 21.aprīlis

 

Programmas mērķauditorija: Sākumskolas skolotāji

 

Programmas īsa anotācija: Skolotājiem tiks piedāvātas idejas, mācīšanas metodes un metodiskie paņēmieniem matemātikā sākumskolā, lai kvalitatīvi, radoši un interesanti organizētu pedagoģisko darbību, izprotot katra skolēna individuālās vajadzības. Tiks akcentēta kustības pauzes nepieciešamība mācību procesā. Skolotājiem būs iespēja izveidot spēles, dažādas āra un praktiskās nodarbības matemātikas apguvei. Programmas vadītāja rosinās ieraudzīt citādu matemātiku.

Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties A programmām par kustību pauzēm skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai

 

“Kustību pauzes pirmsskolas vecuma bērniem veselības  un   fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai”, 6 ak. st.
Maksa - 25 EUR
Norises laiks: 12.04.2018., plkst. 9.00-14.00

 

“Kustību pauzes skolēnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai pamatskolā”, 6 ak. st.
Maksa - 25 EUR
Norises laiks: 13.04.2018., plkst. 9.00 - 14.00

Lasīt vairāk

Zināms norises grafiks B programmai “Pedagoģija” 72 stundas

 

Datums

Laiks

Studiju kurss

Pasniedzējs

10.03.2018.

10:00 - 13:00

Ievads un organizatoriskie jautājumi

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Pedagoģijas un didaktikas pamatnostādnes

L.Pavītola

I.Neimane

 

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Pedagoģijas un didaktikas pamatnostādnes

I.Neimane

 

17.03.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Izglītības pieejas 21.gadsimtā

I.Miķelsone

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Mācīšanās stili un pedagoģiskās tehnoloģijas izglītībā

I.Miķelsone

 

07.04.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Darbības pētījums

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Dažādības dimensijas izglītībā

L.Pavītola

 

L. Latsone

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Saskarsme pedagoģiskajā procesā un konfliktu risināšana

L. Latsone

 

 

 

14.04.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Audzināšana un vērtībizglītība

A. Līdaka

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

S. Lanka

 

21.04.2018.

 

Darbības pētījums un tā rezultāti

L.Pavītola

I.Miķelsone

L.Latsone

19.05.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Attīstības psiholoģija

I. Strazdiņa

 

 

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Attīstības psiholoģija

I. Strazdiņa

 

 

22.05.2018.

 

Darbības pētījums un tā rezultāti

L.Pavītola

I.Miķelsone

L.Latsone

26.05.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Izglītības procesa nodrošināšana bērniem ar speciālām vajadzībām

D.Bethere

 

 

14:00 - 17:00

Darbības pētījuma prezentācija un izvērtējums

L. Pavītola

 

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam B programmas “Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" (80 stundas)

 

  • Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika (80 stundas)

Skolotājiem, kuriem ir tiesības strādāt pamatskolā vai vidusskolā.

 

 

  • Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika (80 stundas)

Skolotājiem, kuriem ir sākumizglītības skolotāja kvalifikācija.

 

 

Programmu aprakstus var lasīt šeit https://www.liepu.lv/lv/772/b-programmas

 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Nov
16

iWeek: UPDATE Zinātniskā konference....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

13:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Izstādes atklāšana “UPDATE 2.0”....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

18:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Performanču vakars un koncerts...

Friča Brīvzemnieka iela 28, [...]

21:00

x