Radošais zīmēšanas seminārs – praktikums

Semināra-praktikuma ietvaros katrs dalībnieks varēs radīt unikālu mākslas darbu - gleznu uz audekla, arī gadīumos, ja zīmēts ir tikai bērnībā, pateicoties unikālai apmācības metodei. Glezna tiks gleznota uz audekla ar akrila krāsām, īpašā gleznošanas  stilā, kuru jebkurš interesents varēs apgūt šajā nodarbībā. Priekšzināšanas kursa apmeklētājiem nav nepieciešamas, jābūt vienīgi vēlmei radoši izpausties un smelties jaunas, pozitīvas emocijas no mākslas radīšanas prieka!

 

 

 

Šāds zīmēšanas stils ir:

  • meditatīvs process, kas nomierina, mazina trauksmi un spriedzi caur krāsu pozitīvo ietekmi;

  • vairo pozitīvu un priekpilnu attieksmi pret dzīvi un atmodina radošumu.

Lasīt vairāk

Valentīndienas pāru zīmēšanas seminārs - praktikums

Kopā zīmētas gleznas lielākais ieguvums - seminārā pavadītā laika nozīmīgums - šeit un tagad esot kopā, plecu pie pleca, kopā domājot, apspriežot. Atklājot otram savas sirds domas un vēlmes krāsās un otas triepienā. Brīdis, kad esam garīgi tuvu viens otram, jo kopēji gleznojam vienu gleznu, t.i.- praktiski savas attiecības, kopējo dzīvi, vēlmes, ilgas un nākotnes sapņus. Sakārtojam sevi un ieskatāmies dziļāk otra sirdī un iegūstam jaunas atziņas par sev tuvo cilvēku. Šis ir tas mirklis, kas vieno ciešāk, liek saskatīt kopējos mērķus, kļūdas, un rast garīgu spēku šķēršļu pārvarēšanai  pašam savās attieksmēs un otra izpratnē. Prieku par kopā izdzīvoto laiku RADOT, dos glezna , uz kuru vēlāk paskatoties ikdienas steigā, sajutīsiet MĪLESTĪBAS BRĪNUMAINO SPĒKU!

Priekšzināšanas kursa apmeklētājiem nav nepieciešamas, jābūt vienīgi vēlmei radoši izpausties un smelties jaunas, pozitīvas emocijas no mākslas radīšanas prieka!

Lasīt vairāk

Tālākizglītības programma "KOMUNIKĀCIJU UN KONFLIKTU VADĪBA VESELĪBAS APRŪPES VIDĒ" (12 stundas/TIP)

 Reģistrācijas numurs NTI/P-0703, NTI/P-0704

 

Programmas mērķauditorija: māsas.

 

Programmas īsa anotācija: pilnveidot semināra dalībnieku komunikācijas un saskarsmes spējas darbā ar pacientiem, kolēģiem, palīdzēt izprast un savlaicīgi pamanīt klientu neapmierinātības cēloņus, papildināt efektīvas konfliktu risināšanas iemaņas saskarsmē ar neapmierinātiem pacientiem, paplašināt saskarsmes zināšanas veselības jomā strādājošajiem, kuri savā darbā saskaras ar dažādu tipa psiholoģiskā raksturu cilvēkiem, paplašināt prasmes izveidojot pozitīvu kontaktu ar jebkuru klientu.

Lasīt vairāk

Neformālā izglītības programma "Ārstniecības augu eliksīru izgatavošana" (70 stundas)

Programmas sākums: 2018. gada jūnijs (pēc grupas nokomplektēšanās).

 

Programmas kopējais apjoms: 70 akadēmiskās stundas. Piedāvājam iespēju apgūt vienu vai vairākus moduļus pēc izvēles. Katra moduļa apjoms stundās tiks precizēts tuvākajā laikā.

 

Vajadzīgie materiāli nodarbībām dalībniekiem tiks nodrošināti no organizētāju puses.

 

Nodarbības vadīs: LiepU docente Vaira Kārkliņa, LiepU lektore Vineta Kulmane

Lasīt vairāk

Kalendārs

Aug
31

Darbinieku kopsapulce

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

11:00

Aug
31

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Sep
03

2018./2019. studiju gada sākums

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

21:00